Urząd Miasta Sulejówek

niedziela, 22.10.2017
Filipa, Kordiana, Marka
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNANYCH ZA AGRESYWNE

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.113, tel. 22 76-06-255

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę, zawierający:

a)    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;

b)    dane dotyczące psa, w tym:

-         pochodzenie,

-         rasę,

-         datę urodzenia,

-         płeć,

-         imię,

-         sposób oznakowania;

c)    określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.

2.    Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty potwierdzające rasę psa (metryka,  rodowód) – jeżeli takie dokumenty zostały wydane,

3.    W załączeniu zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na której utrzymywany ma być pies rasy uznawanej za agresywną (jeśli występuje współwłasność),

4.    Podpis właściciela psa,

5.    W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie),

6.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:   

1.     Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

-         Amerykański pit bull terier;

-         Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

-         Buldog amerykański;

-         Dog argentyński;

-         Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

-         Tosa inu;

-         Rottweiler;

-         Akbash dog;

-         Anatolian karabash;

-         Moskiewski stróżujący;

-         Owczarek kaukaski.

2.     Przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie oględzin nieruchomości na której wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

a)    82,00 zł od wydania zezwolenia  

b)    17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach przy ul Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:
Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013 r., poz. 856);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003, Nr 77,  poz. 687);

Art.35 i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

Część III ust. 44 pkt. 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. (DOC)
(dodano: 2012-08-14 09:26, ostatnia modyfikacja: 2015-03-16 09:11)
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Sprawdził:
Magdalena Łukomska - Z-ca Burmistrza
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.10.13
Konkurs na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zapraszamy do udziału w konkursie na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pracę konkursową należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 do Biura Obsługi Klienta pokój nr 1
w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

2017.10.20
Ograniczony ruch pociągów na odcinku Rembertów – Miłosna

W dniach 20 października (piątek, godz. 22:00) – 23 października 2017 r. (poniedziałek, godz. 4:00) z powodu prac nad przebudową stacji Warszawa Rembertów ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna będzie ograniczony. Większość pociągów SKM linii S2 będzie kursować tylko do/z stacji Warszawa Wschodnia. Wybrane kursy prowadzone będą do/z stacji Warszawa Rembertów lub Sulejówek Miłosna. Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku będzie ograniczona.

2017.10.18
Dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, iż w LISTOPADZIE 2017 r. będzie dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej...

Galeria zdjęć

  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.