Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 26.05.2017
Filipa, Eweliny, Marianny
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNANYCH ZA AGRESYWNE

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.113, tel. 22 76-06-255

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę, zawierający:

a)    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;

b)    dane dotyczące psa, w tym:

-         pochodzenie,

-         rasę,

-         datę urodzenia,

-         płeć,

-         imię,

-         sposób oznakowania;

c)    określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.

2.    Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty potwierdzające rasę psa (metryka,  rodowód) – jeżeli takie dokumenty zostały wydane,

3.    W załączeniu zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na której utrzymywany ma być pies rasy uznawanej za agresywną (jeśli występuje współwłasność),

4.    Podpis właściciela psa,

5.    W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie),

6.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:   

1.     Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

-         Amerykański pit bull terier;

-         Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

-         Buldog amerykański;

-         Dog argentyński;

-         Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

-         Tosa inu;

-         Rottweiler;

-         Akbash dog;

-         Anatolian karabash;

-         Moskiewski stróżujący;

-         Owczarek kaukaski.

2.     Przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie oględzin nieruchomości na której wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

a)    82,00 zł od wydania zezwolenia  

b)    17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach przy ul Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:
Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013 r., poz. 856);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003, Nr 77,  poz. 687);

Art.35 i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

Część III ust. 44 pkt. 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. (DOC)
(dodano: 2012-08-14 09:26, ostatnia modyfikacja: 2015-03-16 09:11)
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Sprawdził:
Magdalena Łukomska - Z-ca Burmistrza
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.04.03
Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta Sulejówek

·         będzie nieczynny w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek), w zamian za ten dzień UM będzie czynny w dniu 10 czerwca  2017 r. (sobota) w godz. 8.00-14.00

Za utrudnienia przepraszamy

2017.05.23
Spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż i Pauliną Płatkowską

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż i Pauliną Płatkowską, które odbędzie się 31 maja (środa) o godz. 18:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, przy ul. Wrońskiego 1 (na piętrze). Pierwsza powieść tego pisarskiego tandemu - "Nie oddam szczęścia walkowerem" - ukazała się w 2016.

2017.05.18
Objazd na czas remontu DW 637

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do 35+600 na czas trwania przebudowy w miejscowości Okuniew była konieczność wprowadzenia objazdu. Na remontowanym odcinku drogi odbywa się ruch jednokierunkowy w kierunku Warszawy. W kierunku Węgrowa ruch został poprowadzony objazdem przez Sulejówek dla pojazdów do 10 ton (mapka z zaznaczoną trasą objazdu w załączeniu).

Przewidywany czas trwania objazdu i przywrócenie stałej organizacji ruchu to 30.10.2017 r. 

Galeria zdjęć

  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • "Kolejniak"
  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.