Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 20.10.2017
Ireny, Kleopatry, Wendelina
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY - INFORMACJE I DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ PODATNIKÓW.

Miejsce składania dokumentów:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 6 - parter), tel. 22 76-06-211
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 6 - parter), tel. 22 76-06-211
 

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne:

Wypełnione wnioski dot.

1.      Podatku od nieruchomości  - IN-1

2.      Podatku rolnego IR-1

3.      Podatku leśnego IL-1

Osoby prawne:

Wypełnione wnioski dot.

1.            Podatek od nieruchomości DN-1

2.            Podatek rolny DR-1

3.            Podatek leśny DL-1

Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).
 

Dodatkowe informacje:   

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie:

- podatku od nieruchomości IN-1,

- podatku rolnego IR-1, 

- podatku leśnego IL-1

oraz załączniki (np: akt notarialny, umowa dzierżawy) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklarację na podatek: - od nieruchomości DN-1, - rolny DR-1, leśny DL-1 oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

- I rata - 15 marca,  

- II rata płatna - do 15 maja,

- III rata płatna - do 15 września, 

- IV rata płatna - do 15 listopada,

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

- I rata płatna - do 15 marca,

- II rata płatna - do 15 maja,

- III rata płatna - do 15 września,

- IV rata płatna - do 15 listopada,
 

Opłaty:

brak
 

Czas załatwienia sprawy:

do30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Zażalenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Sulejówku.
 

Podstawa prawna:

Art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613); Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969); Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz.1682 z późn. zm)

Uchwała Nr XXIX/272/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwałą Nr XVI/126/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Stawki określone w powyższej uchwale obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

 

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

Wnioski dotyczące osób fizycznych
- obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

Podatek od nieruchomości IN-1 (PDF)
(dodano: 2016-01-13 13:56)
Podatek od nieruchomości IN-1 (DOC) (72.5kB)
(dodano: 2016-01-13 13:56, ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 10:13)
Podatek rolny IR-1 (PDF)
(dodano: 2016-01-13 13:57)
Podatek rolny IR-1 (DOC) (97kB)
(dodano: 2016-01-13 13:57, ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 10:14)
Podatek leśny IL-1 (PDF)
(dodano: 2016-01-13 13:58)
Podatek leśny IL-1 (DOC) (60kB)
(dodano: 2016-01-13 13:58, ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 10:14)

Wnioski dotyczące osób prawnych
- obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

Podatek od nieruchomości DN-1 (PDF)
(dodano: 2016-01-13 14:00)
Podatek od nieruchomości DN-1 (DOC)
(dodano: 2016-01-13 14:01)
Podatek rolny DR-1 (PDF)
(dodano: 2016-01-13 14:01)
Podatek rolny DR-1 (DOC)
(dodano: 2016-01-13 14:01)
Podatek rolny DL-1 (PDF)
(dodano: 2016-01-13 14:02)
Podatek rolny DL-1 (DOC)
(dodano: 2016-01-13 14:03)

Metryka:
Opracował: Iwona Kruk – Kierownik referatu
Sprawdził: Hanna Stefaniuk – Sekretarz Miasta
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.10.13
Konkurs na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zapraszamy do udziału w konkursie na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pracę konkursową należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 do Biura Obsługi Klienta pokój nr 1
w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

2017.10.18
Dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, iż w LISTOPADZIE 2017 r. będzie dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej...

2017.10.16
„Porozmawiajmy o…”

Szanowni Mieszkańcy,
bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”:
• 18 października 2017 r. (środa) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Idzikowskiego 2a – prezentacja koncepcji tunelu w Al. Piłsudskiego,
• 25 października 2017 r. (środa) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Narutowicza 10 (sala gimnastyczna).

Galeria zdjęć

  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Stadion Miejski
  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.