Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 24.03.2017
Katarzyny, Marka, Gabriela
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku działa w oparciu o przepisy :

 • ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 48 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016  poz.437 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz.1390 ze zm.),
 • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Sulejówek,

MKRPA w Sulejówku działa w  składzie zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.7.2015 z dnia 12-01-2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.15.2014 z dnia 16-01-2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr
BBM.0050.191.2016 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie zmiany Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku.

Organizacje i tryb pracy określa regulamin  nadawany przez Komisję .

 

Komisja działa w następującym składzie:

Beata Kozak Michalska – Pracownik socjalny MOPS w Sulejówku – przewodnicząca komisji,

Teresa Kośnik – Kierownik MOPS w Sulejówku

Edyta Koślacz – Komendant Straży Miejskiej w Sulejówku

Katarzyna Zych – Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Sulejówku

Monika Potoczna – Podinspektor w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Sulejówek.

Konrad Wyrzykowski – terapeuta Uzależnień PIK Asystent rodziny MOPS.

 

Do zadań MKRPA  należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu , a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

HARMONOGRAM
Posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Posiedzenia komisji w 2017 r. odbywać się będą w środy w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej 21, II piętro, o godzinie 18.00.

 1. 25.01.2017 r.
 2. 22.02.2017 r.
 3. 22.03.2017 r.
 4. 19.04.2017 r.
 5. 24.05.2017 r.
 6. 28.06.2017 r.
 7. 26.07.2017 r.
 8. 20.09.2017 r.
 9. 18.10.2017 r.
 10. 15.11.2017 r.
 11. 13.12.2017 r.

Kontakt z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu uzyskać można w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej ul. Świętochowskiego 4  - pracownik socjalny  mgr Beata Kozak- Michalska tel. (022) 783-59-49 (wtorek 8.00 - 11.00, czwartek 9.00 - 12.00)

Aktualności

2017.03.23
V Rajd Rowerowy na Orientację „Na wiosennym szlaku”
Burmistrz Miasta Sulejówek zaprasza na imprezę turystyczno-sportową, podczas której zespoły liczące od 1 do 5 osób będą miały za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania.
2017.03.16
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018
Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2017/2018.
2017.02.20
Komunikat Burmistrza Sulejówka
Szanowni Państwo,
publikujemy komunikat Burmistrza Sulejówka ws. projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy skierowany do Mieszkańców Miasta.

Galeria zdjęć

 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.