Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 29.05.2017
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zakaz utrzymania zwierząt domowych na uwięzi ...

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Nowelizacja ta wprowadza:
- Zakaz utrzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Jednocześnie wprowadzono wymóg, aby długość uwięzi nie była krótsza niż 3m (art.9 ust.2).
- Zabroniono również puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art.10 ust.3)

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi (HDK) do Niepokalanowa na uroczyste zakończenie obchodów Roku Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

... Po kilku latach przerwy Honorowi Dawcy Krwi z całej Polski znów pielgrzymowali 8-12-2011 r. do Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask ...

Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z badań wody z sieci wodociągowej

 • autor: MZWiK, data: 2012.02.29

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ...

STRAŻACY OSTRZEGAJĄ I ALARMUJĄ

STRAŻACY
OSTRZEGAJĄ I ALARMUJĄ
WYPALANIE TRAWY, LIŚCI, CHWASTÓW JEST CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ POŻARÓW

W okresie wiosny wypalanie traw w ich naturalnych siedliskach tj. na łąkach, przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, suchych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach - to przyczyna wielu pożarów oraz wielu niekorzystnych zmian, jakim ulegają makro i mikrobionty.

Wskutek niedostatecznej ilości czasu i maszyn, jesiennych złych warunków pogodowych, pozostawiona na pniu lub skoszona, ale niezebrana trawa, hamuje wiosną tempo wzrostu młodych roślin i obniżają plony.

Utrwalił się mit, że wypalanie suchych traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to najtańszy herbicyd do zwalczania chwastów. Tymczasem w płomieniach giną nie tylko suche źdźbła traw - roślin, ale też fauna oraz bakterie i grzyby, które wspomagają wegetację roślin. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody.

Wiosną opuszczają swe kryjówki owady, budzą się z zimowego snu zwierzęta, przychodzą na świat zające, opuszczają zimowe legowiska jeże, ptaki łąkowe (np. skowronki) budują gniazda.

-       Gęsty, ścielący się dym to zagrożenie dla ruchu drogowego.

-       Otwarte pożary to przedostawanie się do atmosfery dużych ilości tlenku węgla, tlenku siarki oraz węglowodorów aromatycznych, itp.

-       to ofiary w płomieniach - często podpalacze,

-       to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.

 • autor: Obrona Cywilna, data: 2012.03.27

Dofinansowanie na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów...

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 30.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek”.

“Równy start w przyszłość”

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.100.755 zł na realizację projektu pn. “Równy start w przyszłość” w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Sulejówek w dwuletnim okresie szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

Projekt dotyczy wyrównania szans edukacyjnych i zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczennic i uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek - Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe, wspierające proces rozwoju dydaktycznego dzieci i młodzieży. We wszystkich szkołach będą realizowane zajęcia wyrównawcze, w tym zajęcia m.in. z matematyki, jęz. polskiego, edukacji przyrodniczej/biologii, jęz. angielskiego, chemii, fizyki, geografii, historii, j. francuskiego, j. niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów. Dzieci i młodzież będą przystępować do udziału w zajęciach ze względu na rzeczywiste potrzeby przejawiające się dysproporcjami jeśli chodzi o poziom umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach zajęć wyrównawczych projektem zostanie objętych łącznie 1495 uczniów. W zajęciach specjalistycznych takich jak terapia logopedyczna, reedukacja, terapia korekcyjno - kompensacyjna, socjoterapia, komunikacja interpersonalna, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, hipoterapia, trening szybkiego czytania, nauka pływania, trening pamięci, trening czytania ze zrozumieniem, terapia SI, choreoterapia, gimnastyka korekcyjna - weźmie udział 747 uczniów. Uczniowie będą mieli również do wyboru 22 koła zainteresowań m.in. koła językowe, matematyczne, informatyczne, historyczne, geograficzne, turystyczne, dziennikarskie, teatralne i plastyczne.

 • autor: Ref. Promocji Miasta , data: 2012.04.02

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

Termin składania ofert: 10-04-2012 r.

 

20-lecie erygowania Diecezji Warszawsko - Praskiej

  • autor: MZWiK, data: 2012.04.11
 • autor: MZWiK, data: 2012.04.11

Ogłoszenie - sesja XXIV - 2012

w dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 18 w Urzędzie Miasta Sulejówek ...

X Mińskie Targi Pracy

  • autor: Starosta Miński, data: 2012.04.12

Medaliści Mistrzostw Polski z Sulejówka

Srebrny medal dla Dominiki Gnich i Janka Jackiewicza na Mistrzostwach Polski w Judo ...

Konsultacje

 • autor: Powiat Miński, data: 2012.04.10

GRATULACJE

Serdeczne gratulacje
dla


Prywatnej Szkoły Muzycznej w Sulejówku


za zajęcie I miejsca
na II Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia
Regionu Mazowieckiego.

 

Arkadiusz Śliwa
Burmistrz

 • autor: UMS, data: 2012.04.17
 • Na zdjęciu pani Małgorzata Barcik - Chórmistrz z dyplomem...
  Na zdjęciu pani Małgorzata Barcik - Chórmistrz z dyplomem i pucharem
 • Zaproszenie
  Zaproszenie
  • autor: Klub Gazeta Polska, data: 2012.04.18
 • Zaproszenie
  Zaproszenie
  • autor: Administrator, data: 2012.04.18

„Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”

Miasto Sulejówek dofinansowane w wysokości 695.215,00 zł na realizację projektu pn. Równe szanse – eInclusion w Sulejówku” w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt zakłada wyposażenie 50 gospodarstw domowych, wśród których istnieje groźba wykluczenia społecznego i cyfrowego, w komputery wraz z dostępem do Internetu.

"Podaruj worek węgla, podaruj ciepło"

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej ...

Projekt aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

Uwagi i wnioski do projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko, można przesyłać poprzez formularz zgłoszenia uwag dostępny na stronie www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 10 maja 2012 r.

Medaliści Mistrzostw Polski

W sobotę 21 kwietnia 2012 r. Michał Jackiewicz (mieszkaniec Sulejówka) zdobył brązowy medal. W tym samym czasie Dominika Gnich wywalczyła złoty medal ...

SPRZĄTANIE PARKU GLINIANKI

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wspólnego sprzątania parku glinianki w piątek 11 maja 2012 r. o godzinie 16.00 (zbiórka przy stadionie miejskim) ...

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

 

dla

 

PRZEDSIĘBIORCÓW oraz

 

OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Informujemy, że w każdy drugi czwartek miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Spółdzielni Rzemieślniczej SULEJÓWEK, przy ul. Reymonta 43 odbywać się będzie dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

Zapisy na konsultacje odbywają się pod numerem 22 838 02 91 oraz 22 838 01 72

Zakres usług oferowanych przez PK KSU jest każdorazowo dopasowany do zdiagnozowanego problemu biznesowego klienta i jego potrzeb.

Podczas dyżurów akredytowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konsultanci PK KSU świadczą bezpłatne usługi informacyjne.

Więcej informacji nt. zakresu oraz zasad korzystania z usług oferowanych przez PK KSU znajdą Państwo na stronie www.fund.org.pl w zakładce Punkt Konsultacyjny.

Bezpłatne usługi informacyjne obejmują m.in.:

§  administracyjno- prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

§  możliwości uzyskania finansowania z różnych źródeł,

§  prawo ochrony konkurencji, ochrona własności intelektualnej,

§  systemy jakości ISO 9001 i HACCP,

§  wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

§  korzystanie z  bazy CEIDG i platformy ePUAP,

§ pomoc w doborze i nawiązaniu współpracy z odpowiednimi usługodawcami usług specjalistycznych.

 

Zachęcamy do zapisywania się na konsultacje !!!

22 838 02 91

Projekt realizowany ze środków UE w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

 • autor: Fundacja MSP , data: 2012.05.11

Pierwsze spotkanie - Program Rozwoju Bibliotek

16 maja o godzinie 17.00 rozpoczęło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia partnerstwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie miało charakter informacyjno-organizacyjny a jego celem było podjęcie próby zainicjowania partnerstwa, nawiązania współpracy na rzecz najmłodszych mieszkańców Sulejówka, ich mam, rodziców, opiekunów. ...
Artykuł informacyjny (PDF)
(dodano: 2012-05-21 16:05)

Ś.P. Henryk Sznabel

 • autor: Rajmund Sznabel, data: 2012.05.29

Konkurs Fotograficzny pt. „Sulejówek – Moja Mała Ojczyzna” – rozstrzygnięty.

W dniu 10 maja br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pt. „Sulejówek – Moja Mała Ojczyzna”.

Do konkursu prace fotograficzne nadesłały następujące osoby:

 • Julia Kapelewska,
 • Andrzej Karaś,
 • Dorota Karaś,
 • Grażyna Konowrocka,
 • Milena Późniecka,
 • Edward Rejmer,
 • Aleksandra Skrok,
 • Martyna Uniewska,

Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać następujące nagrody  i wyróżnienia:

3 miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 250 zł – dla Edwarda Rejmera za fotografie pt.: „Cmentarz” i „UM Sulejówek”.

3 wyróżnienia:

 • dla Mileny Późnieckiej za fotografie pt.: „Kopiec Piłsudskiego w zimowej scenerii”, „Stadion w Sulejówku w zimowej szacie” oraz  „Sympatyczny widok z SKM w tle”,
 • dla Andrzeja Karasia za fotografię pt.: „Ścieżka”,
 • dla Doroty Karaś za fotografię pt.: „Wiosna”.

Nagrody wyróżnienia ufundowała firma „Foto Oskar”.

Serdecznie dziękujemy.

 • autor: Ref. Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Edward Rejmer

 • "Cmentarz" - fot. E. Rejmer
  "Cmentarz" - fot. E. Rejmer
 • "UM Sulejówek" - fot. E. Rejmer
  "UM Sulejówek" - fot. E. Rejmer

Milena Późniecka

 • "Kopiec Piłsudskiego w zimowej scenerii" - fot. Milena...
  "Kopiec Piłsudskiego w zimowej scenerii" - fot. Milena Późniecka
 • "Stadion w Sulejówku w zimowej szacie" - fot. Milena...
  "Stadion w Sulejówku w zimowej szacie" - fot. Milena Późniecka
 • "Sympatyczny widok z SKM w tle" - fot. Milena Późniecka
  "Sympatyczny widok z SKM w tle" - fot. Milena Późniecka

Andrzej Karaś

 • "Ścieżka" - fot. Andrzej Karaś
  "Ścieżka" - fot. Andrzej Karaś

Dorota Karaś

 • "Wiosna" - fot. Dorota Karaś
  "Wiosna" - fot. Dorota Karaś

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

 • autor: Stanowisko ds. kadr, data: 2012.06.01

"Razem możemy więcej!"

Już po raz drugi - 28 maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku odbyło się spotkanie w sprawie stworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji mieszkańców Sulejówka.

 

 • autor: Miejska Biblioteka Publiczna, data: 2012.05.31

Podziękowania z okazji obchodów 50-lecia nadania praw miejskich

Podziękowania z okazji obchodów 50-lecia nadania praw miejskich

Willa Zagórze zaprasza na:

- WIECZORY KIBICA - wszystkie mecze w TV
- PIĄTKOWE WIECZORKI TANECZNE - start 22 czerwca 2012 r.
- NIEDZIELNE BRUNCHE RODZINNE - "jesz ile chcesz!", godz.12.00 - 17.00

Zmiana godzin pracy Urzędu

Od dnia 30 września 2013 r. uległy zmianie godziny pracy Urzędu Miasta:

- poniedziałek 9.00 – 18.00
- wtorek-czwartek 8.00 – 16.00
- piątek 8.00 – 15.00

 

Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - CZERWIEC 2012 r.

Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku

„Z ekologią za pan brat”

Miasto Sulejówek realizuje Program edukacji ekologicznej pn. „Z ekologią za pan brat” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powiatowy Branżowy Katalog Firm

Powiatowy Branżowy Katalog Firm powstał w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Jest jednocześnie jednym z rejestrów publicznych i usługą proponowaną w ramach projektu "E-usługi dla mieszkańców powiatu mińskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Katalog zawiera informacje o firmach świadczących usługi w zakresie związanym z zakresem usług świadczonych przez Starostwo oraz innych.  Celem utworzenia Katalogu jest dostarczenie klientom administracji bezstronnej i pełnej informacji o firmach wykonujących takie usługi bez wskazywania konkretnej firmy. Katalog ma charakter otwarty, jest dostępny dla każdego klienta Starostwa oraz dla wszystkich mieszkańców Powiatu Mińskiego. Jest stale aktualizowany. W katalogu mogą się znaleźć firmy z terenu naszego powiatu, jak i firmy zarejestrowane poza powiatem, a świadczące usługi na jego terenie. Aktualnie firmy zgrupowane są w kilkudziesięciu branżach. Istnieje również możliwość dopisania branży, która nie występuje na liście branż.

Wpis do Katalogu jest bezpłatny.

Zachęcamy przedsiębiorców do pobierania ANKIET REJESTRACYJNYCH!

Po wypełnieniu ankietę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, pok. 208, godziny pracy urzędu: poniedziałek 8.00–17.00, wtorek – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00 – 15.00 lub przesłać na adres e-mail: promocja@powiatminski.pl.

Przejdź do POWIATOWEGO BRANŻOWEGO KATALOGU FIRM

 • autor: Powiat Miński, data: 2012.06.12

PLACE ZABAW DOSTĘPNE DLA NAJMŁODSZYCH

Burmistrz Miasta zaprasza najmłodszych mieszkańców na place zabaw urządzone w ramach programu „Radosna szkoła”. Korzystanie z urządzeń jest możliwe tylko pod opieką osób dorosłych. Poniżej zasady i warunki użytkowania obiektów. ...

37 Obóz harcerski ZHP Sulejówek

Hufiec ZHP Sulejówek im. Batalionu "Zośka" rozstawił namioty na Mazurach juz po raz 37.Tym razem ponad 220 harcerzy i zuchów z Sulejówka i Wawra od 9 do 29 lipca obozowało w lesie nad jeziorem Zyzdrój Wielki w powiecie mrągowskim.
 • Uczestnicy obozu Hufca Sulejówek wraz z grupą zagraniczną,...
  Uczestnicy obozu Hufca Sulejówek wraz z grupą zagraniczną, którą mieliśmy przyjemność gościć
 • Śluby obozowe
  Śluby obozowe
 • autor: Magda Gąsiorowska
 • autor: Jarosław Borcuch, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, data: 2012.08.31

Obywatelska postawa Mieszkańca Sulejówka

W dniu 29 sierpnia br. w godzinach popołudniowych Pan Wojciech Kisiel zapobiegł wypadkowi kolejowemu ...

Podziękowania

  • autor: Ref. Promocji Miasta, data: 2012.10.10

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2013

Kondolencje

Naszej Koleżance Renacie Chmielewskiej najszczersze wyrazy żalu i współczucia ....

Ogłoszenie - XXXVII sesja - 2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 27 grudnia 2012 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05 - 070 Sulejówek.

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia agencji pocztowej w Sulejówku

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia agencji  pocztowej  w Sulejówku.  Poczta  Polska poszukuje chętnych, którzy  w ramach  własnej  działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Sulejówku. Poczta zapewnia: specjalistyczny sprzęt, szkolenie, stale  wynagrodzenie, a przy  wyższych obrotach - atrakcyjną  prowizję.   Wymagana  jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem  do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji  w miejscu  obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

Więcej informacji: tel. 22-557-95-57 lub 22-557-96-63;

e-mail: Robert.Bednarczyk@warszawa.poczta-polska.pl

 • autor: M. Borowicz, data: 2013.01.31

Mamy Mistrzów Świata! Wielki sukces młodych sportowców

W dniach 25-30 października 2016 młodzi mieszkańcy Sulejówka i okolic, uczniowie sulejóweckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, członkowie Kadry Narodowej Kickboxingu WKA POLAND wzięli udział w Zunifikowanych Mistrzostwach Świata Sztuk Walk w Carrarze we Włoszech.

„Czad i Ogień - obudź czujność”

W związku z kampanią społeczną pod nazwą „Czad i Ogień - obudź czujność” zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie mieszkańcom informacji zawartych w piśmie mających na celu
poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu w tzw. okresie grzewczym ...

Aktualności

2017.04.03
Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta Sulejówek

·         będzie nieczynny w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek), w zamian za ten dzień UM będzie czynny w dniu 10 czerwca  2017 r. (sobota) w godz. 8.00-14.00

Za utrudnienia przepraszamy

2017.05.23
Spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż i Pauliną Płatkowską

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż i Pauliną Płatkowską, które odbędzie się 31 maja (środa) o godz. 18:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, przy ul. Wrońskiego 1 (na piętrze). Pierwsza powieść tego pisarskiego tandemu - "Nie oddam szczęścia walkowerem" - ukazała się w 2016.

2017.05.18
Objazd na czas remontu DW 637

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do 35+600 na czas trwania przebudowy w miejscowości Okuniew była konieczność wprowadzenia objazdu. Na remontowanym odcinku drogi odbywa się ruch jednokierunkowy w kierunku Warszawy. W kierunku Węgrowa ruch został poprowadzony objazdem przez Sulejówek dla pojazdów do 10 ton (mapka z zaznaczoną trasą objazdu w załączeniu).

Przewidywany czas trwania objazdu i przywrócenie stałej organizacji ruchu to 30.10.2017 r. 

Galeria zdjęć

 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • "Kolejniak"
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.