Urząd Miasta Sulejówek

czwartek, 13.05.2021
Roberta, Serwacego, Glorii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

 • Inne
 • WFOSiGW
 • „Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z Sulejówka”

Treść strony

 • -

„Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z Sulejówka”

Miasto Sulejówek otrzymało dotację w kwocie 26.040,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z Sulejówka”. Całkowita wartość zadania wyniosła

46.763,00 zł, w tym wkład własny Miasta Sulejówek wyniósł 18.393,00 zł oraz dofinansowanie od firmy Horus-Energia Sp. z o.o. wyniosło 2.330,00 zł.

Celem głównym zadania było wyrównywanie i pogłębianie wiedzy uczniów szkół podstawowych z Sulejówka w zakresie stanu i ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Główną ideą zadania było rozbudzanie ekologicznych zainteresowań dzieci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacją. Zadanie było realizowane równolegle w dwóch placówkach oświatowych w Sulejówku tj. w Zespole Szkół nr 1 i w Gimnazjum nr 2. Do udziału zakwalifikowano łącznie

225 uczestników. Warsztaty w ramach zadania prowadzone były przez odpowiednio przeszkolonych edukatorów oraz pracowników edukacyjnych obiektów przyrodniczych. Warsztaty odbywały się łącznie przez 7 tygodni od 26 czerwca do 11 sierpnia. Zajęcia miały formę przede wszystkim warsztatową, uwzględniającą organizację ćwiczeń i zabaw, obserwacji oraz pogadanek.

Warsztaty prowadzone były przy pomocy zakupionych w ramach zadania materiałów plastycznych oraz pomocy edukacyjnych, które po realizacji zadania zostały przekazane do późniejszego wykorzystania dla dwóch placówek oświatowych. Zadanie obejmowało oprócz stacjonarnych zajęć warsztatowych także zwiedzanie obiektów przyrodniczych z przewodnikami. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach przeprowadzonych na terenie obiektów przyrodniczych. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie poznali bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej. Realizacja zajęć odbywała się w trzech etapach. Etap I był realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do obiektu przyrodniczego. W ramach tego etapu uczestnicy dowiadywali się o założeniach edukacyjnych zajęć terenowych w obiekcie przyrodniczym, do którego się udadzą. Drugi etap to zajęcia edukacyjne w obiekcie przyrodniczym. Etap III to podsumowanie odbytych zajęć w formie przygotowanej wspólnej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem wykonanych zdjęć.

Na skutek realizacji zadania powstały następujące efekty:

 1. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów przyrodniczych z elementami ekologii dla dzieci – 70 h
 2. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów pn. Eko-plastyka dla dzieci –  70 h
 3. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów pn. “STONOGA” dla dzieci – 70 h
 4. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów pn. „Bioróżnorodność – poznaj by zachować!” dla dzieci – 70 h
 5. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów pn. „Akademia Przyrody” dla dzieci – 72 h
 6. Zakup materiałów plastycznych – 2 zestawy
 7. Zakup pomocy dydaktycznych – 6 zestawów
 8. Zakup biletów wstępu do obiektu przyrodniczego pn. Centrum Nauki Kopernik – 225 szt.
 9. Oprowadzenie grup przez przewodnika po obiekcie przyrodniczym pn. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – 9 grup
 10. Prowadzenie warsztatu biologicznego w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk – 36 h
 11. Zakup biletów wstępu do obiektu przyrodniczego pn. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN – 203 szt.
 12. Oprowadzenie uczestników przez przewodnika po obiekcie przyrodniczym pn. Muzeum Ewolucji  Instytutu Paleobiologii PAN – 203 szt.
 13. Prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych podsumowujących wizytę w Muzeum Ewolucji  Instytutu Paleobiologii PAN – 14 h
 14. Zakup biletów wstępu do obiektu przyrodniczego pn. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – 160 szt.
 15. Oprowadzenie grup przez przewodnika po obiekcie przyrodniczym pn. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – 8 grup
 16. Prowadzenie warsztatów podsumowujących wizytę w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie – 8 h
 17. Zakup biletów wstępu do obiektu przyrodniczego pn. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 180 szt.
 18. Prowadzenie warsztatów przyrodniczych w Ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 16 h.

 

Fotorelacja

 • 20170705_125519.jpg
 • 20170705_135021.jpg
 • 20170710_120532-1-1.jpg
 • 20170725_122914.jpg
 • 20170727_113411.jpg
 • 20170803_133510.jpg
 • 20170804_144707.jpg
 • 20170804_151507.jpg
 • 20170809_101843.jpg
 • 20170809_113606.jpg
 • IMG_20170626_110547.jpg
 • IMG_20170628_141052.jpg
 • IMG_20170711_120241.jpg
 • IMG_20170713_094742.jpg
 • IMG_20170713_104814.jpg
 • IMG_20170713_113728.jpg
 • IMG_20170721_111241.jpg
 • IMG_20170728_112627.jpg
 • IMG_20170728_113815.jpg
 • IMG_20170807_130516.jpg

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • "Kolejniak"
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Stadion Miejski
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.