Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 29.11.2021
Błażeja, Fryderyka, Saturnina
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

 • Projekty UE
 • System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek

Treść strony

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Informacje o projekcie pn „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

Projekt pn. System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich w wysokości dotacji do kwoty 38.787.643,21zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie Miasta Sulejówka, dzięki czemu poprawi się odporność Miasta na podtopienia i zalania, a jednocześnie możliwe będzie retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresach suchych.

Wśród celów szczegółowych prowadzących do osiągnięcia celu głównego, wymienić należy:

 • zwiększenie ilości zatrzymanych i retencjonowanych wód opadowych w miejscach ich powstawania i opóźnienie ich odpływu,
 • zwiększenie poziomu wykorzystania wód opadowych,
 • szersze wykorzystanie naturalnych metod zagospodarowania wód opadowych,
 • zmniejszenie stężeń i likwidacja zanieczyszczeń wód opadowych,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji nawalnych deszczy lub długotrwałych opadów, mogących skutkować podtopieniami i zagrożeniem powodziowym,
 • poprawa atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej Miasta Sulejówka.

W wyniku realizacji niniejszego projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 18,9 km
 2. Liczba wybudowanych urządzeń służących zagospodarowaniu wodami opadowymi – 5 szt.
 3. Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 2,57 km 2
 4. Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej -1,16 km
 5. Objętość retencjonowanej wody – 43 667,20m3
 6. Liczba miast w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.
 7. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych – 9 772 os.
 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • "Kolejniak"
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.