Urząd Miasta Sulejówek

środa, 01.12.2021
Edmunda, Blanki, Natalii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

 • Projekty UE
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek

Treść strony

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 274 246,50 zł na realizację projektu pn. “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek” w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Grupę docelową projektu będą stanowili wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 a zatem 605 dzieci (302 uczniów i 303 uczennic) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Każdy z uczestników projektu zostanie dodatkowo objęty wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

 

W trzech szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne:

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

3) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

6) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (hipoterapia i choreoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

W ramach projektu zostaną zakupione również materiały dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć:

 1. Specjalistyczne oprogramowania oraz stacjonarny komputer do diagnozowania i ćwiczeń logopedycznych.
 2. Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozowania i korygowania dysfukcji i dysharmonii rozwojowych.
 3. Sprzęt do korygowania wad postawy i zaburzeń koordynacji ruchowej.
 4. Materiały dydaktyczne z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Pomoce do zajęć socjoterapeutycznych.
 6. Materiały do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Okres realizacji projektu: 03.10.2011 r. - 29.06.2012 r.

Wartość projektu: 274 246,50 zł

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Stadion Miejski
 • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.