Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 29.11.2021
Błażeja, Fryderyka, Saturnina
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

  • Aktualności

Treść strony

Dofinansowanie do sterylizacji albo kastracji kotów domowych

DOFINANSOWANIE DO STERYLIZACJI ALBO KASTARCJI

KOTÓW DOMOWYCH

 

Burmistrz Miasta Sulejówek informuje, że w celu ograniczenia nadpopulacji kotów na terenie Miasta Sulejówek wprowadza się dofinansowania w wysokości 100zł do zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów domowych.

Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele kotów, będący osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie Miasta Sulejówek, którzy przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły, wskazali Miasto Sulejówek jako miejsce zamieszkania.

W celu uzyskania dofinansowania, przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji, należy złożyć w Urzędzie Miasta Sulejówek wniosek o zwrot kosztów za wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota domowego wraz z następującymi załącznikami:

  • kopią pierwszej strony rozliczenia Wnioskodawcy podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok gdzie wskazano Miasto Sulejówek jako miejsce zamieszkania albo zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Sulejówek jako miejsca zamieszkania albo zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Sulejówek jako miejsca zamieszkania.
  • informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udzielana będzie promesa. Promesa gwarantuje zwrot kwoty w wysokości 100 zł po przedstawieniu imiennej faktury/rachunku za wykonany zabieg.

Zabieg należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania promesy w dowolnym gabinecie weterynaryjnym. Fakturę/rachunek należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia wykonania zabiegu.

Niewykonanie zabiegu w terminie, o którym mowa wyżej, skutkować będzie koniecznością złożenia nowego wniosku.

Dofinansowania udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 30 listopada bieżącego roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Właściciel zwierzęcia może wystąpić o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji maksymalnie jednego kota.

 

 

 

 

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

« wstecz

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.