Urząd Miasta Sulejówek

środa, 22.09.2021
Joachima, Maurycego, Darii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony


 • Herb Viimsi
  Herb Viimsi

Viimsi

11 listopada 2004 roku podpisana została umowa o partnerskiej współpracy między miastem Sulejówek a Gminą Viimsi Republiki Estońskiej.
Viimsi to miasto położone 11 km od stolicy Estonii Tallina, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Gmina liczy 10 000 mieszkańców, zajmuje obszar o powierzchni 73 km2. Do gminy Viimsi należy 9 wysp - 3 z nich są zamieszkałe, 1 posiada status rezerwatu przyrody a 2 są rezerwatami krajobrazu (http://www.viimsivald.ee/).

Port handlowy i pasażerski w Viimsi jest największym estońskim portem w rejonie Morza Bałtyckiego. Na terenie gminy nie ma dużego przemysłu. Przez dziesięciolecia typowymi formami działalności tego regionu były przetwórstwo ryb i uprawa kwiatów. W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój usług hotelowych, rekreacyjnych, sportowych, firm cateringowych i centrów handlowych.
Zarząd miasta posiada trzy przedszkola, dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Ponadto w ofercie oświatowej miasta jest szkoła muzyczna i szkoła sztuki.
W granicach gminy Viimsi znajduje się muzeum Open-Art ukazujące dawne style życia mieszkańców wsi wybrzeża. W sezonie letnim jest ono również miejscem wydarzeń kulturalnych.
Na terenie posiadłości będącej niegdyś rezydencją Generała Johana Laidonera - zwierzchnika estońskiej armii w czasie Wojny o Niepodległość, znajduje się obecnie Estońskie Muzeum Narodowe (http://www.laidoner.ee/).

W muzeum mieści stała ekspozycja poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na znak wzorowych polsko - estońskich stosunków w okresie międzywojennym oraz szeroki zakres współpracy wojskowej między obu krajami w tym okresie, której głównymi konstruktorami i patronami byli Marszałek Piłsudski i Generał Laidoner.
Viimsi związane jest z następującymi miastami partnerskimi: Porvoo w Finlandii, Täby w Szwecji oraz Ski w Norwegii.

Podczas wizyty studyjnej w Szwecji, zorganizowanej przez Związek Miasta Polskich we wrześniu 2003 r. Burmistrz Miasta Pan Waldemar Chachulski nawiązał kontakt z Ambasadorem Polski w Tallinie, który podjął się misji przekazania zaproszenia do współpracy w ramach miast bliźniaczych zainteresowanym samorządom gmin Estonii.

Pierwsze kontakty między Sulejówkiem i Viimsi miały miejsce w lutym 2004 r. Wizyta delegacji samorządu Viimsi w kwietniu br. i rewizyta reprezentacji Sulejówka we wrześniu br. zaowocowały wyrażeniem zgody przez Radę Gminy Viimsi na podpisanie umowy partnerskiej, co nastąpiło w Sulejówku, w dniu Święta Niepodległości -11 listopada 2004 r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Burmistrz Miasta Sulejówek oraz Przewodnicząca Komisji do spraw Edukacji oraz Kultury Rady Gminy Viimsi i Wójt Gminy Viimsi pragnąc rozwijać i wzmacniać przyjazne stosunki między obydwoma samorządami, w podpisanym dokumencie uzgodnili, że będą:

 • wszechstronnie wspierać różne inicjatywy i formy współpracy, które mogą powstać na szczeblach gmin, różnych organizacji lub między osobami fizycznymi w celu wzmocnienia współpracy między miastem Sulejówek i gminą Viimsi
 • współpracować, na podstawie wzajemnie uzgodnionych planów, w następujących dziedzinach:
 • kultura
 • sport
 • ochrona środowiska
 • edukacja
 • wymiana młodzieży i innych grup społecznych.


Współpraca w 2005 roku.

 • Sulejówek wypełniając postanowienia umowy partnerskiej w lipcu 2005 r gościł grupę skautów z Viimsi. Pobyt grupy połączony był z obecnością młodzieży z Łużyc. Sprawy organizacyjne prowadziła Komenda Hufca ZHP Sulejówek im. Batalionu „Zośka”.
 • Harcerze z Hufca ZHP Sulejówek otrzymali zaproszenie spędzenia wakacji w 2006 roku, w Viimsi.

drukuj całą stronę

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.