Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 23.10.2021
Marleny, Seweryna, Jana
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Projekt zakładał zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego (w tym: laptop z oprogramowaniem, odtwarzacz CD/mp3, doposażenie sali rekreacyjnej, pomoce na zajęcia plastyczne, filmy DVD i audiobooki) dla dzieci uczęszczających na zajęcia w placówce wsparcia dziennego w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Idzikowskiego 2a.

Beneficjent: Miasto Sulejówek

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 10.848,00 zł.

W tym dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 95% wyniosła 10.305 zł.

Okres realizacji projektu: 30.10.2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 1. „Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”

   

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

 1. "Równy start w przyszłość"

 2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek"

 3. „Świat bez tajemnic”

   

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek:

 1. Program edukacji ekologicznej pn. „Z ekologią za pan brat”

 2. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku

 3. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek w 2009 roku:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd w Sulejówku
 4. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Sulejówek w 2007 roku:

  1. "Wykonanie wodociągu miejskiego w Sulejówku - zadania: osiedle Harcerz, Stara Żurawka i Warecka"
  2. "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku"
  3. "Wykonanie kanalizacji: pompownia P17+zlewnia, ulice: Wąska, Mińska, Partyzantów, Szosowa, Leśna, 3-go Maja, Pogodna; Pompownia P12+zlewnia, ulice: Łomżyńska, Klonowa, Mazowiecka, Słowackiego, Chopina; Pompownia U4+zlewnia, ul. Konopnickiej; Zlewnia P9 odcinki ulicKraszewskiego, Kochanowskiego, Wilsona, Krakowska, Kopernika, Zelwerowicza, Hallera, Kilińskiego."
 5. Zakup nowego ciężkiego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP  w Sulejówku.

 6. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejówku.

 7. Program edukacji ekologicznej pn. „Dziecko bliżej przyrody"

 8. „Budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku – etap I”

 9. Przeprowadzenie miejskiego konkursu ekologicznego "Eko-Sulejówek"

 10. „Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z Sulejówka”

 11. „Budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku – etap II”

 12. Odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Sulejówek.

„Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówku – ul. Głowackiego (kat. XXV) na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” została dofinansowana w 2016r. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 860.643,00 zł.

Prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta Sulejówek

Prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta Sulejówek - dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji przekazania środków w kwocie 38 880,-zł. .

 • Inwestycje zrealizowane
 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów, data: 2019-01-29

Budowa I.J. Paderewskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do Al. Piłsudskiego została dofinansowana roku 2018 ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 131 742,00zł, co stanowi 46,23% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Rozbudowa ul. Czynu Społecznego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.939.679,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Czynu Społecznego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.

W ramach realizacji projektu powstał ciąg pieszo-rowerowy na długości 1.992,00 m i szerokości około 3 m, zjazdy do posesji, pobocza z kruszywa naturalnego, przepusty wraz z odwodnieniem istniejącej jezdni.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 2.801.235,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.939.679,00 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości 861.556,00 zł.

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Rozbudowa ul. Dworcowej na terenie Miasta Sulejówek

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.832.470,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Dworcowej na terenie Miasta Sulejówek.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto realizacja niniejszej inwestycji poprawiła dostępność komunikacyjną do Urzędu Miasta Sulejówek oraz licznych punktów handlowo-usługowych.

W ramach realizacji projektu powstała droga klasy L o długości 1438 m wraz z kanalizacją deszczową z wpustami zlokalizowanymi w pasie jezdni oraz chodniki zlokalizowane zmiennie po obu stronach jezdni.  

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 7.083.312,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.832.470,00 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości 2.250.842,00zł.

 

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Przebudowa Grabskiego na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Dworcowej w Sulejówku

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 740.308,07 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Grabskiego na odcinku od ul.Paderewskiego do ul. Dworcowej w Sulejówku.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie rowerzystów.

W ramach realizacji projektu powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z kanalizacją deszczową oraz chodniki. Zlikwidowany zostanie rów pełniący dotychczas rolę odwodnienia drogi, a w jego miejsce powstanie ponad 300 m ścieżki rowerowej.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 1.442.133,52 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 740.308,07 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości  701.825,45 zł.

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Przebudowa ciągu ulic 3-ego Maja, Jałowcowej oraz Mińskiej

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 943.059,98 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu ulic 3-ego Maja, Jałowcowej oraz Mińskiej.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach realizacji projektu powstaną 3 odcinki dróg o łącznej długości 853,56 m, z czego:

 • 537,47 m jezdni i chodnika w ulicy 3-ego Maja,
 • 95,5 m jezdni i chodnika w ulicy Miński,
 • 220,59 m jezdni i chodnika w ulicy Jałowcowej.

 

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 1.450.861,51 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 943.059,98 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości  507.801,53 zł.

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

drukuj całą stronę

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Stadion Miejski
 • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.