Urząd Miasta Sulejówek

środa, 01.12.2021
Edmunda, Blanki, Natalii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku działa w oparciu o przepisy :

 • ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017  poz. 783 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz.1390 ze zm.),
 • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Sulejówek,

MKRPA w Sulejówku działa w  składzie zatwierdzonym :

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek BBM.0050.162.2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku (497.25kB)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.41.2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sulejówek

Organizacje i tryb pracy określa regulamin  nadawany przez Komisję .

Komisja działa w następującym składzie:
Beata Kozak Michalska – zastępca kierownika MOPS w Sulejówku  – przewodnicząca komisji,
Teresa Kośnik – Kierownik MOPS w Sulejówku
Edyta Koślacz – Komendant Straży Miejskiej w Sulejówku
Katarzyna Zielińska – psycholog w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Sulejówku, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku,
Monika Potoczna – Podinspektor w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Sulejówek
Konrad Wyrzykowski – terapeuta Uzależnień PIK Asystent rodziny MOPS.

Do zadań MKRPA  należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu , a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Miejska Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

przy Urzędzie Miasta w Sulejówku

 

                                                                                                                  Sulejówek  16.12.2019 r

 

                                                                        

 

HARMONOGRAM

Posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2020

 

Posiedzenia komisji w 2020 r. odbywać się będą w środy w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej 21, II piętro, o godzinie 18.00.

 

 1. 22.01.2020 r
 2. 19.02.2020 r
 3. 18.03.2020 r
 4. 22.04.2020 r
 5. 20.05.2020 r
 6. 17.06.2020 r
 7. 22.07.2020 r
 8. 16.09.2020 r
 9.  14.10.2020 r
 10.  04.11.2020 r
 11.   09.12.2020 r

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.