Urząd Miasta Sulejówek

czwartek, 04.03.2021
Kazimierza, Eugeniusza, Lucji
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

USUNIĘCIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI

Usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

 Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Dworcowa 55, pok. 14, tel. 22 76-06-256

 Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe informacje:   

1. O bezpłatne usunięcie odpadów zawierających azbest mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, na których zalegają odpady zdemontowanego pokrycia dachowego lub elewacyjnego, powstałe w wyniku:

1)  usunięcia wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę (przedsiębiorcę legitymującego się szkoleniem BHP w zakresie  postepowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest),

2)  usunięcia wyrobów zawierających azbest przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

3)  zdarzenia losowego związanego ze zjawiskiem meteorologicznym.

2. Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym.

3. O przekazaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia wniosku kompletnego formalnie i merytorycznie.

4. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach i urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r.

5. Szczegółowe obowiązki właścicieli obiektów  w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przepisy regulujące to zagadnienie dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sulejówek w zakładce ODPADY KOMUNALNE/ USUWANIE AZBESTU (pod adresem  http://www.sulejowek.pl/332).

Opłaty:

Nie dotyczy.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski złożone do 31 stycznia, realizowane są w danym roku kalendarzowym. Wnioski składane po 31 stycznia  realizowane są w kolejnym roku kalendarzowym.

Tryb odwoławczy:

 Brak.

 Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

2. Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XXV/199/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z Miasta Sulejówek.

3. Zarządzenie Nr BBM.0050.102.2019 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie „Regulaminu realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów  zawierających azbest z terenu Miasta Sulejówek”

Formularze do pobrania    

1. Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek.

2. Załączniki do wniosku:

 1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 2. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
 3. Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac,
 4. Oświadczenie o demontażu przed 06.05.2004,
 5. Oświadczenie o zdarzeniu losowym,
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

 

Opracował:                                             Sprawdził:                                       Zatwierdził:

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Sprawdził: Remigiusz Górniak - Z-ca
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa - Burmistrz Miasta

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
 • Stadion Miejski
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.