Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych

      Urząd Miasta Sulejówek przypomina o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim tj. 2023 zgodnie z art. 11¹  ustawy  z  dnia 26  października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

W terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku należy złożyć wypełniony druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023 r. oraz wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku - /I rata do 31 stycznia 2024 r./.   

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach:  do 31 stycznia,  31 maja oraz do 30 września danego roku - (art. 111 ust.7 ustawy).

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

        Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta:

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

  • Filia  w Sulejówku, ul. Dworcowa 71 róg Żeromskiego
  • Filia  w Sulejówku-Miłosnej, ul. Bema 2H

 

Nr rachunku:  52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Zgodnie z brzmieniem art.18 ust.12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust.4 lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust.2 i 5, w terminach, o których mowa w art.11¹ ust.7. 

W załączeniu druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023 r.

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie