Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PSZOK ZMIANY

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXII/369/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2021 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr XX/206/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują nowe zasady przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w związku z w/w zmianą uchwały do PSZOK, mogą dostarczyć w ciągu roku:

 

-  do 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

-  do 0,25 Mg odpadów wielkogabarytowych.

 

Odpady w/ w frakcji będą przyjmowane w PSZOK w każdą sobotę wyłącznie  od godz. 14.00 do godz. 19.00.

 

Właściciele nieruchomości, którzy do 01.07.2021 r. wykorzystali limit na odpady budowlane i rozbiórkowe, tj.  w 2021 r. dostarczyli do PSZOK 1 m3 w/w odpadów nie mogą już  przekazywać odpadów na nowych zasadach. W przypadku gdy właściciel nieruchomości przekazał do PSZOK  np. 0,5 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie mógł dostarczyć jeszcze  0,5 Mg odpadów.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski