Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PSZOK ZMIANY - od stycznia 2022 r.

PSZOK ZMIANY

Szanowni Mieszkańcy!

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek przypomina, że od stycznia 2022 r.,

przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu pracownikowi obsługi  karty PSZOK.

Kartę PSZOK będzie można pobrać  od 3 stycznia 2022 r. w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej) w pok. nr 121.  W wyjątkowych sytuacjach kartę będzie można pobrać w PSZOK.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2021 r., zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr XX/206/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski