Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie Nr BBM.0050.46.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zajmuje się inicjowaniem, koordynacją i monitoringiem realizacji programów z zakresu spraw społecznych, w tym z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii, współpracą z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Koordynuje Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Sulejówku.

Kontakt do pełnomocnika

Renata Malinowska
tel. 694-460-661
e-mail: rmalinowska@umsulejowek.pl

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie