Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 18.11.2017
Karoliny, Romana, Ottona
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców rekrutacją do przedszkoli uprzejmie informujemy:

1.      Miasto zapewni miejsca dla wszystkich dzieci,  które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji.

2.      Jedynym wymogiem jest złożenie wniosku przez rodziców do wybranej placówki.

3.      Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 5 czerwca.

4.      Wykaz placówek do których zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca:

Szkoła Podstawowa Nr 1,  ul. Idzikowskiego 2a, oddział przedszkolny dla dzieci 4 -, 5- letnich – szacunkowa liczba miejsc – 22,

Szkoła Podstawowa Nr 2,  ul. Okuniewska 2, oddział przedszkolny dla dzieci  3-, 4-, 5 - letnich – szacunkowa liczba miejsc – 17,

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Narutowicza 10, oddział przedszkolny dla dzieci 4,- 5 - letnich – szacunkowa liczba miejsc – 21,

Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Szosowa7 – jeden dodatkowy oddział utworzony z sali korekcyjnej dla dzieci 3,- 4- letnich – szacunkowa liczba miejsc – 25.

5.  Każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek do wybranej przez siebie placówki w terminie określonym w Zarządzeniu Burmistrza.

6.   W przypadku , gdy liczba kandydatów  do danej placówki będzie większa niż liczba miejsc, Burmistrz zaproponuje rodzicowi  miejsce dla dziecka w innej placówce.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.43.2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 15 marca 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 29.03.2017 r.
do 12.04.2017 r.

od 05.06.2017 r.
do 09.06.2017 r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
21.04.2017 r.

do dnia
12.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

dnia 24.04.2017 r.
o godz. 15.00

dnia 13.06.2017 r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 24.04.2017 r.
do 28.04.2017 r.

od 13.06.2017 r.
do 14.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 08.05.2017 r.
o godz. 12.00

dnia 19.06.2017 r.
o godz.12.00

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ LICZBĄ DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI MIASTO PRZEPROWADZI POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA UTWORZONE DODATKOWO MIEJSCA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDZIE POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOŚCI W DNIU 22 MAJA. TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM SĄ OKREŚLONE ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA NR BBM.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek
na rok szkolny 2017/2018.

I. W procesie rekrutacji  na rok szkolny 2017/2018 udział biorą:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 - ul. Paderewskiego 47.
 2. Miejskie Przedszkole Nr 2 - ul. Szosowa 7.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Idzikowskiego 2a.
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 - ul. Okuniewska 2.
 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Głowackiego 47.
 6. Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Narutowicza 10.

II. Szczegółowe informacje, wzory wniosków i oświadczeń znajdują się na stronach internetowych i w sekretariatach  wymienionych placówek.

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych.

III A. PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.43.2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 15 marca 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 29.03.2017 r.
do 12.04.2017 r.

od 05.06.2017 r.
do 09.06.2017 r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
21.04.2017 r.

do dnia
12.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

dnia 24.04.2017 r.
o godz. 15.00

dnia 13.06.2017 r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 24.04.2017 r.
do 28.04.2017 r.

od 13.06.2017 r.
do 14.06.2017 r

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 08.05.2017 r.
o godz. 12.00

dnia 19.06.2017 r.
o godz.12.00

 

III B. UCZNIOWIE KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH /DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU

Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.43.2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 15 marca 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz
z załącznikami.

od 29.03.2017 r.
do 12.04.2017 r.

od 05.06.2017 r.
do 09.06.2017 r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia

21.04.2017 r.

do dnia

12.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

dnia 24.04.2017 r.
o godz. 15.00

dnia 13.06.2017 r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 24.04.2017 r.
do 28.04.2017 r.

od 13.06.2017 r.
do 14.06.2017 r

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 08.05.2017 r.
o godz. 12.00

dnia 19.06.2017 r.
o godz.12.00

 
 
 
 

Komunikat dla rodziców uczniów klas III i VI szkół podstawowych

W dniu 30 marca na sesji Rady Miasta Sulejówek została podjęta uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Zgodnie z wolą rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, wyrażoną w badaniu ankietowym,  do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sulejówku w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przeniesione obecne klasy: IIIc, IIIf oraz VId  i VIe.

Rodzice wszystkich uczniów klas III i VI, którzy z ważnych powodów, chcieliby podjąć inną decyzję niż wynikająca z decyzji Rady Miasta, mogą złożyć wniosek o przeniesienie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 4 lub pozostanie w Szkole Podstawowej Nr 3  w terminie do 12 kwietnia 2017 r. Wniosek taki należy skierować do dyrektora wybranej placówki i złożyć w sekretariacie tej szkoły.

 • autor: Stanowisko ds. Oświaty, data: 2017-03-31

« wstecz

Aktualności

2017.10.24
UMOWA NA ZAPROJEKTOWANIE TUNELU W UL. PRZEJAZD W SULEJÓWKU PODPISANA!

W dniu 19 października 2017 roku na Miejskim Obiekcie Sportowym w Sulejówku została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Powiatem Mińskim, PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna oraz Miastem Sulejówek na zaprojektowanie tunelu w ul. Przejazd w Sulejówku.

2017.10.18
Dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, iż w LISTOPADZIE 2017 r. będzie dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej...

2017.02.15
Informator - LUTY 2017 r.
Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - LUTY 2017 r.

Galeria zdjęć

 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.