Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Miasto Sulejówek zajęło I miejsce w konkursie Wojewódzkiego Biura Spisowego i Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że Miasto Sulejówek zajęło I miejsce w mazowieckim konkursie Gminnych Biur Spisowych na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs adresowany był do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonali samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

W dniu 29 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa odebrał z rąk Pani Zofii Kozłowskiej - Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego dyplom uznania oraz następujące nagrody rzeczowe:

 1. trójwymiarowe manipulacje domek – 1 szt.
 2. zestaw 8 labiryntów magnetycznych – 1 szt.
 3. zestaw 7 różnych nawlekanek – 1 szt.
 4. zestaw 10 klocków piankowych - 1 szt.
 5. piłka nożna – 50 szt.
 6. piłka siatkowa – 50 szt.
 7. piłka koszykowa – 50 szt.
 8. pompka do piłki – 10 szt.
 9. siatka do piłek – 10 szt.
 10. koszulki sportowe – 50 szt.
 11. T-shirt – 50 szt.

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim za zaangażowanie w prace spisowe.

 • Dyplom
 • Spis

Informacja dotycząca szczepień przeciw COVID-19

Szczepienie przeciwko COVID-19

Lista punktów szczepień w Sulejówku:

 

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21

rejestracja na szczepienie osobiście lub telefonicznie nr tel. 22 783 55 06 / 507 877 683 / 506 639 835 / 22 783 10 45 / 506 639 035 / 517 611 410

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM"

05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 87

rejestracja na szczepienie osobiście lub telefonicznie nr tel. 22 783 39 32

 

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat;
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat;

 

Od 15 stycznia 2021 r. uruchomiony zostanie także formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla osób w wieku 18-69 lat. Taki wniosek będzie można wypełnić za pośrednictwem strony: www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia   

 

Jak się będzie można zarejestrować?

 • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
 • Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.
 • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na gov.pl

 

Kto będzie mógł skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienia?

 • osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą się zgłosić (po uprzednim ustaleniu terminu szczepienia) pod numerem gminnej infolinii 570 875 502 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie: www.gov.pl/szczepimysie

 

 • Plakat_-_dlaczego_warto_(5)
 • DowiedzSieWiecej

Planowane wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa informuje o planowanych wyłączeniach prądu SULEJÓWEK, 26 stycznia 2021 r. w godz. 08.30 – 11.00

„Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie”

Punkt Informacji Europejskiej

Europe Direct – Warszawa

 

prowadzony przez miasto stołeczne Warszawa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie plastycznym:

 

 Każdy z nas wie, że należy troszczyć się o swoje zdrowie. Zwłaszcza teraz, kiedy trwa pandemia, jeszcze częściej słyszmy „jedz więcej warzyw", „wysypiaj się", „idź na spacer". Jakie macie swoje własne sposoby na dbanie o zdrowie? Podzielcie się nimi z nami, pokażcie jak troszczycie się o swoje zdrowie!

 Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w formacie A3w orientacji poziomej lub pionowej nawiązującej do hasła konkursu “Jestem Europejczykiem, dbam o zdrowie”. Praca ma przedstawiać, w jaki sposób na co dzień troszczysz się o swoją formę zdrowotną i fizyczną. Pamiętajcie również o nawiązaniu do aspektu europejskiego i podkreśleniu go w swojej pracy.

 

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych
 • II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
 • III kategoria wiekowa: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych

Na Autorów najlepszych prac czekają: opaski sportowe (smartband) oraz sprzęt sportowy!

Prace konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście (pon-pt od 9:00 do 15:00) w terminie do 12 marca 2021 rokuna adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

PKiN, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa, XIX piętro, pokój 1912

w przypadku przesłania pracy konkursowej pocztą z dopiskiem:

Konkurs plastyczny – „Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie.”

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 03 69 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

Kreator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego

Szanowni Państwo,


w związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów, widoczne jest drastyczne zmniejszenie liczby wydawanych dowodów w stosunku do zeszłego roku (o ponad 50%), co może stwarzać problemy w obrocie prawnym.


W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Kreator zdjęć biometrycznych. Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.


Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa. 


Prosimy o umieszczenie odnośnika do Kreatora zdjęć do dowodu na stronie Urzędu poświęconej dowodom osobistym https://sulejowek.pl/443,dowody-osobiste-wydanie-wymiana i/lub podstronie poświęconej prewencji COVID-19 lub w aktualnościach.


Odnośnik: Kreator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego


Kod HTML linka:

<a href="https://www.photoaid.com/pl/zdjecie-do-dowodu"> Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego</a>


Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 r. umożliwiło składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet (gov.pl). Realnym i istotnym kłopotem w skorzystaniu z tej usługi jest uzyskanie przez wnioskujących poprawnego zdjęcia biometrycznego, które spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kreator zdjęć do dowodu rozwiązuje ten problem.


Dzięki bezpłatnemu kreatorowi zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło..


Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu na stronie gov.pl - uzyskaj dowód osobisty dzięki czemu zmniejszy się jego kontakt z urzędem. Obywatel osobiście będzie musiał wyłącznie odebrać dowód w urzędzie, a nie składać wniosek papierowy, co wydłuża kontakt bezpośredni i zwiększa ryzyko zakażenia.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - Zgłoszenia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sulejówku przyjmuje zgłoszenia o przyznanie medali dla par małżeńskich zameldowanych w  Sulejówku, obchodzących w 2021 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Pary małżeńskie, które Jubileusz  Złotych Godów mają już za sobą mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń nadawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i dłużej oraz jest wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. Medale przyznawane są tylko jeden raz (warunek 50 lat i dłużej w jednym związku).

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez jubilatów lub ich bliskich tj. dzieci, wnuków, krewnych. Dokonując zgłoszenia należy przedłożyć dowody osobiste obojga małżonków (do wglądu).

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje zgłoszenia w godzinach pracy urzędu w terminie do 31 marca 2021 r.

Termin wręczenia medali podany zostanie na zaproszeniach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 76-06-206.

Informacja w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy .

Zagrożenie wścieklizną na terenie miasta Sulejówek!

oAAAAAElFTkSuQmCC

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu mińskiego (miasta Sulejówek).

Na terenie zagrożonym wścieklizną zakazuje się:

-  organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę,

- organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidulanych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

W obszarze zagrożonym nakazuje się:

-trzymania psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu

-pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach

Obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte następujące obszary:

- w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;

- w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;

- w powiecie mińskim: miasto Sulejówek;

- w powiecie mińskim, w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna – część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka – część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów – część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik;

- w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt.

Ponadto obowiązuje nakaz oznakowania obszaru zagrożonego na jego granicach przy drogach poprzez umieszczenie tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

 

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2021/2022.

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2021/2022.

W procesie rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022 udział biorą:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 - ul. Paderewskiego 47
 2. Miejskie Przedszkole nr 2 - ul. Szosowa 7
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 - ul. Idzikowskiego 2a
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Okuniewska 2
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Głowackiego 47
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Narutowicza 10

W niżej wymienionych szkołach podstawowych rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywać będzie się dla dzieci z roczników 2015-2016:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 - ul. Idzikowskiego 2a
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Okuniewska 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Głowackiego 47
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Narutowicza 10

Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 2 utworzony będzie oddział przedszkolny dla dzieci z roczników 2017-2018.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i oświadczeń  będą dostępne na stronach internetowych i w sekretariatach wymienionych placówek od dnia 1.03.2021 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.16.2021 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 25 stycznia 2021r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SULEJÓWEK

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 1.03.2021r.
do 19.03.2021r.

od 1.06.2021r.
do 4.06.2021r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
26.03.2021r.

do dnia
9.06.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

dnia 31.03.2021r.   
o godz. 15.00

dnia 14.06.2021r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2021r.
do 9.04.2021r.

od 15.06.2021r.
do 18.06.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 19.04.2021r.     o godz. 12.00

dnia 21.06.2021r.
o godz.12.00

Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.17.2021 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 25 stycznia 2021r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, NA ROK SZKOLNY 2021/2022,  DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SULEJÓWEK

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z załącznikami.

od 1.03.2021 r.
do 19.03.2021 r.

od 1.06.2021 r.
do 4.06.2021 r.

2

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
26.03.2021 r.

do dnia
9.06.2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

dnia 31.03.2021 r.   
o godz. 15.00

dnia 14.06.2021 r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2021 r.
do 9.04.2021 r.

od 15.06.2021 r.
do 18.06.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 19.04.2021 r.    o godz. 12.00

dnia 21.06.2021 r.
o godz.12.00

Kryteria, ich wartość punktowa oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w przedszkolach

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Droga dziecka 3 letniego z domu lub rodzica z miejsca pracy, do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przyjmującego dzieci w tym wieku. – 5 punktów

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie z pracy rodzica, ze wskazanym miejscem wykonywania pracy.

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze czasu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko* – 5 punktów

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3.

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje w pełnym wymiarze czasu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 punkty

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

4.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Sulejówku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych dla Miasta Sulejówek – 3 punkty

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

5.

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, lub rodzice zgłaszają na raz w rekrutacji więcej niż 1 dziecko  – 2 punkty

Kopie orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta, oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - 6 pkt.

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych**

liczba punktów =

                              dochód netto  na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko zamieszkuje w obwodzie tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 25 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2.

Dziecko w roku kalendarzowym, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 5 lat i wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zamieszkuje w Sulejówku w obwodzie tej szkoły – 8 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

3.

Dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godzin dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin) – 6 punktów

Pisemne oświadczenie rodziców.

4.

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku – 6 punktów

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszychdla uczniów spoza obwodu w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek, oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Wykaz kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

niepełnosprawność kandydata – 30 punktów

orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę,kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiemsądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko zjego rodzicem) – 30 punktów

prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem,

3.

wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 punktów

oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

4.

objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 punktów

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

5.

 miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkołypodstawowej,do której składany jest wniosek – 20 punktów

zaświadczenie z zakładu pracy ozatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 • autor: Stanowisko ds. oświaty

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA SULEJÓWKA

Wczoraj ogólnopolskie media obiegła informacja o akcji CBA przeprowadzonej w Sulejówku. Fakt, że tego typu operacja miała miejsce w naszym Urzędzie Miasta musiała Was zapewne poruszyć. Dla dobra śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach nie mogę Wam jednak przekazać żadnych szczegółów dotyczących przebiegu operacji CBA.

BEZPŁATNE CZIPOWANIE PSÓW

W Sulejówku po raz piąty rozpoczęła się akcja bezpłatnego czipowania psów. Właściciele psów, którzy zamieszkują na stałe na terenie Miasta Sulejówek, mogą skorzystać z możliwości ich elektronicznego oznakowania na koszt Miasta w gabinecie weterynaryjnym

 • „Nasz Weterynarz” przy ul. Szkolnej 1 w Sulejówku, tel. 601 817 766.

 

Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga.

 

Akcja prowadzona jest przez Miasto Sulejówek i trwa do 31 grudnia br. lub do wyczerpania środków finansowych.

 

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje od lekarza dokument identyfikacji zwierzęcia, a dane dotyczące zwierzęcia i jego  właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu

 

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego czipowania psa jest:

 • okazanie dokumentu psa (np. książeczki szczepień),
 • wypełnienie przed zabiegiem „Wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa na koszt Miasta Sulejówek oraz o wpisanie oznakowanego psa do bazy Safe-Animal” przez właściciela/opiekuna psa.

W celu potwierdzenia danych osobowych zawartych we wniosku niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bezpośredni kontakt z gabinetem weterynaryjnym w celu umówienia się na termin zabiegu oraz uzyskania wszelkich informacji.

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Powiat Miński - Stolica Kultury Mazowsza

Zapraszamy na uroczyste nadanie Powiatowi Mińskiemu tytułu "Stolicy Kultury Mazowsza" w 2021 r. oraz na obchody 400-lecia nadania praw miejskich dla Cegłowa. Wydarzenie będzie transmitowane on-line w dniu 16 lutego na fanpage Gminy Cegłów www.facebook.com/GminaCeglow

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Naszej Koleżance Ewie Brutkowskiej

Powiat Miński „Stolicą Kultury Mazowsza” w 2021 r.

Z radością informujemy, że Powiat Miński otrzymał zaszczytny tytuł „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 r. Miasto Sulejówek ma zaszczyt być współgospodarzem tego projektu.

Przygotowaliśmy wspólnie z wszystkimi samorządami naszego powiatu bogatą ofertę kulturalną, m.in. koncerty, festiwale, przeglądy, spotkania plenerowe i konkursy, skierowane nie tylko do mieszkańców powiatu, ale również całego województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że zainteresujemy naszym bogatym programem miłośników kultury spoza regionu, a pandemia nie przeszkodzi nam w zrealizowaniu całego zaplanowanego programu.

Nasz wspólny projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W tym roku świętować będziemy dwa ważne jubileusze: 600-lecie nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki i 400-lecie nadania praw miejskich dla Cegłowa. Pragniemy, aby te jubileusze były okazją do wyjątkowych spotkań i działań na rzecz kultury. Chcemy wyeksponować dorobek obu wspomnianych miejscowości, jak również innych z powiatu mińskiego. Wierzymy, że obcowanie z dziedzictwem historycznym i kulturowym naszych małych ojczyzn wzmocni relacje między nami, a dzięki współpracy zyskamy dużo więcej.

Już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w licznych  przedsięwzięciach, skierowanych do różnych grup wiekowych. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej Miasta Sulejówek i Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy informować o zbliżających się wydarzeniach.