Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 19.02.2018
Konrada, Arnolda, Henryka
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony


 • Herb Viimsi
  Herb Viimsi

Viimsi

11 listopada 2004 roku podpisana została umowa o partnerskiej współpracy między miastem Sulejówek a Gminą Viimsi Republiki Estońskiej.
Viimsi to miasto położone 11 km od stolicy Estonii Tallina, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Gmina liczy 10 000 mieszkańców, zajmuje obszar o powierzchni 73 km2. Do gminy Viimsi należy 9 wysp - 3 z nich są zamieszkałe, 1 posiada status rezerwatu przyrody a 2 są rezerwatami krajobrazu (http://www.viimsivald.ee/).

Port handlowy i pasażerski w Viimsi jest największym estońskim portem w rejonie Morza Bałtyckiego. Na terenie gminy nie ma dużego przemysłu. Przez dziesięciolecia typowymi formami działalności tego regionu były przetwórstwo ryb i uprawa kwiatów. W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój usług hotelowych, rekreacyjnych, sportowych, firm cateringowych i centrów handlowych.
Zarząd miasta posiada trzy przedszkola, dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Ponadto w ofercie oświatowej miasta jest szkoła muzyczna i szkoła sztuki.
W granicach gminy Viimsi znajduje się muzeum Open-Art ukazujące dawne style życia mieszkańców wsi wybrzeża. W sezonie letnim jest ono również miejscem wydarzeń kulturalnych.
Na terenie posiadłości będącej niegdyś rezydencją Generała Johana Laidonera - zwierzchnika estońskiej armii w czasie Wojny o Niepodległość, znajduje się obecnie Estońskie Muzeum Narodowe (http://www.laidoner.ee/).

W muzeum mieści stała ekspozycja poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na znak wzorowych polsko - estońskich stosunków w okresie międzywojennym oraz szeroki zakres współpracy wojskowej między obu krajami w tym okresie, której głównymi konstruktorami i patronami byli Marszałek Piłsudski i Generał Laidoner.
Viimsi związane jest z następującymi miastami partnerskimi: Porvoo w Finlandii, Täby w Szwecji oraz Ski w Norwegii.

Podczas wizyty studyjnej w Szwecji, zorganizowanej przez Związek Miasta Polskich we wrześniu 2003 r. Burmistrz Miasta Pan Waldemar Chachulski nawiązał kontakt z Ambasadorem Polski w Tallinie, który podjął się misji przekazania zaproszenia do współpracy w ramach miast bliźniaczych zainteresowanym samorządom gmin Estonii.

Pierwsze kontakty między Sulejówkiem i Viimsi miały miejsce w lutym 2004 r. Wizyta delegacji samorządu Viimsi w kwietniu br. i rewizyta reprezentacji Sulejówka we wrześniu br. zaowocowały wyrażeniem zgody przez Radę Gminy Viimsi na podpisanie umowy partnerskiej, co nastąpiło w Sulejówku, w dniu Święta Niepodległości -11 listopada 2004 r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Burmistrz Miasta Sulejówek oraz Przewodnicząca Komisji do spraw Edukacji oraz Kultury Rady Gminy Viimsi i Wójt Gminy Viimsi pragnąc rozwijać i wzmacniać przyjazne stosunki między obydwoma samorządami, w podpisanym dokumencie uzgodnili, że będą:

 • wszechstronnie wspierać różne inicjatywy i formy współpracy, które mogą powstać na szczeblach gmin, różnych organizacji lub między osobami fizycznymi w celu wzmocnienia współpracy między miastem Sulejówek i gminą Viimsi
 • współpracować, na podstawie wzajemnie uzgodnionych planów, w następujących dziedzinach:
 • kultura
 • sport
 • ochrona środowiska
 • edukacja
 • wymiana młodzieży i innych grup społecznych.


Współpraca w 2005 roku.

 • Sulejówek wypełniając postanowienia umowy partnerskiej w lipcu 2005 r gościł grupę skautów z Viimsi. Pobyt grupy połączony był z obecnością młodzieży z Łużyc. Sprawy organizacyjne prowadziła Komenda Hufca ZHP Sulejówek im. Batalionu „Zośka”.
 • Harcerze z Hufca ZHP Sulejówek otrzymali zaproszenie spędzenia wakacji w 2006 roku, w Viimsi.

drukuj całą stronę

Aktualności

2018.02.15
Dni otwarte w naszych szkołach

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat, a także wszyscy zainteresowani.
Serdecznie zapraszamy Państwa na dni otwarte w naszych szkołach, które odbędą się w związku z rekrutacją do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 2018/2019.

2018.02.05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

... o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Żurawki cz. I, Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

 • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.