Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 24.03.2018
Katarzyny, Marka, Gabriela
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZAWIERANIE, DOKONYWANIE ZMIAN LUB ROZWIĄZYWANIE UMÓW DZIERŻAWY, NAJMU, UŻYCZENIA GRUNTÓW

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105, tel. 783-54-76
 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydzierżawienie/najem/użyczenie gruntu. We wniosku należy określić cel dzierżawy/najmu/użyczenia, wnioskowaną powierzchnię gruntu i okres udostępnienia.

2.     Odbitka z mapy zasadniczej mapy z określonymi granicami wnioskowanego terenu. Odbitkę z mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3.

3.     Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną  wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

4.     W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.
 

Dodatkowe informacje:   

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy w przypadku dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod budowę i obsługę pawilonu handlowego itp.). Informacje o numerze obrębu i numerze ewidencyjnym działki można uzyskać na miejscu w referacie, telefonicznie pod nr 0 22 783 54 76 oraz na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim: http://www.powiatminski.pl
 

Opłaty:

brak
 

Czas załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.
 

Tryb odwoławczy:

Brak
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:  Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.).

Uchwała Nr 218/XXII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych wydzierżawianych przez Miasto.
 

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Metryka:
Opracował: Tomasz Szmydki
Sprawdził: Bożenna Kisiel – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

drukuj całą stronę

Aktualności

2018.02.23
Kandydat na urzędnika wyborczego

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od osób chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Termin składania zgłoszeń do 6 kwietnia 2018 r.

2018.03.23
Obwieszczenie RDOŚ

WOOŚ-4200.2.2017.DK - Obwieszczenie RDOŚ z dnia 19-03-2018 r.  w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.