Urząd Miasta Sulejówek

wtorek, 16.01.2018
Marcela, Włodzimierza, Waldemara
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

USUNIĘCIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Dworcowa 55, pok.14, tel. 22 76-06-256

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Dodatkowe informacje:   

1. O bezpłatne usunięcie odpadów zawierających azbest mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, na których zalegają odpady zdemontowanego pokrycia dachowego lub elewacyjnego, powstałe w wyniku:

1)  usunięcia wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę (przedsiębiorcę legitymującego się szkoleniem BHP w zakresie  postepowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest),

2)  usunięcia wyrobów zawierających azbest przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

3)  zdarzenia losowego związanego ze zjawiskiem meteorologicznym.

2. Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym.

3. O przekazaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia wniosku kompletnego formalnie i merytorycznie.

4. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach i urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r.

5. Szczegółowe obowiązki właścicieli obiektów  w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przepisy regulujące to zagadnienie dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sulejówek w zakładce ODPADY KOMUNALNE/ USUWANIE AZBESTU (pod adresem  http://www.sulejowek.pl/332).

 

Opłaty:

Nie dotyczy

 

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie- w zależności od posiadanych środków finansowych.


Tryb odwoławczy:
brak

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XXV/199/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z Miasta Sulejówek.
Zarządzenie Nr BBM.0050.169.2017 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 31.08.2017 r. w sprawie „Regulaminu realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów  zawierających azbest z terenu Miasta Sulejówek” oraz Zarządzenie zmieniające Nr BBM.0050.187.2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18.09.2017r.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Sprawdził: Remigiusz Górniak - Z-ca
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa - Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Aktualności

2018.01.11
Otwarte konkursy ofert

... na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek.

... na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki.

... na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki.

2018.01.05
Ferie zimowe

Burmistrz Miasta Sulejówek organizuje dla dzieci i młodzieży z Sulejówka FERIE NA basenie w Wesolandii i LODOWISKU w Wesołej.

Wszystkich chętnych zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

2018.01.03
Odnowione dwa kolejne groby

Przed zakończeniem roku 2017 na cmentarzu parafialnym w Sulejówku Miłośnie odnowione zostały dwa kolejne groby ofiar zbrodni wojennej niemieckiego Wehrmachtu z 15 września 1939 r.
Odnowa sfinansowana została z pieniędzy zebranych przez wolontariuszy 1 listopada 2017 r.

Galeria zdjęć

  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
  • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.