Urząd Miasta Sulejówek

środa, 21.03.2018
Bernadety, Lubomira, Mikołaja
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Szanowni Państwo

W tym miejscu będziemy opisywać aktualne i planowane działania mające na celu zagospodarowanie Parku Glinianki. Jeśli chcą Państwo wesprzeć Urząd Miasta przedstawiając ciekawy pomysł na zagospodarowanie i finansowanie Parku Glinianki prosimy o kontakt pod adresem e-mail: glinianki@umsulejowek.pl . Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie.

Przyszłość Parku Glinianki

W samym sercu Sulejówka, na blisko 20 ha terenu zamkniętego ulicami: Szosową, Okuniewską, Gdańską, Reymonta i Krasińskiego znajduje się Park Glinianki. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany i niestety nie stanowi pięknej wizytówki miasta. Nie jest to również miejsce atrakcyjne dla codziennej rekreacji i odpoczynku mieszkańców Sulejówka. Chcemy to zmienić. Mamy plany na uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu. Naszym celem jest podjęcie wszelkich możliwych działań, które spowodują, że teren Parku Glinianki zostanie zagospodarowany w sposób atrakcyjny dla mieszkańców miasta, ale jednocześnie w taki sposób, aby w maksymalny możliwy sposób odciążyć skromny budżet miasta – zarówno w fazie budowy, jak również w fazie eksploatacji. Musimy zatem myśleć w sposób skoncentrowany na możliwości pozyskania finansowania pozabudżetowego na realizację całej inwestycji.

Nasz „Gry Plan” na Park Glinianki

Nasz plan koncentruje działania w 3 równoległych obszarach:

  • Zadanie 1. Budowa zbiorników retencyjnych z funkcją rekreacyjną odbierających wody opadowe z północnej części miasta Sulejówek.
  • Zadanie 2. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych stanowiących otoczenie zbiorników retencyjnych - poprzez  nasadzenia drzew i krzewów, wytyczenie ciągów pieszo-jezdnych, budowę oświetlenia, obiektów małej architektury tj. ławki, altanki, stojaki na rowery; kosze na śmieci itp.
  • Zadanie 3. ProjektStacja Polska” – pierwszy w Polsce innowacyjny park tematyczny (i pierwszy tego typu w Europie) w całości poświęcony naszemu krajowi i jego dziedzictwu przyrodniczemu, gospodarczemu, historycznemu i kulturowemu. Budynek Stacji zlokalizowany na terenie Parku Glinianki będzie zaprojektowany jako Mapa Polski, w ramach której wybudowane będą strefy prezentujące poszczególne regiony z ich walorami takimi jak morze, plaża, jeziora, góry, roślinność oraz ich regionalne potrawy, sztuka i dziedzictwo kulturowe. Chcemy aby głównym motywem Stacji była promocja walorów gospodarczych Polski, będzie to miejsce spotkań biznesowych firm które przyjeżdżają do Warszawy (dojazd SKM do lotniska Chopina, planowana autostrada i WOW). Miejscem, gdzie inwestorzy będą mogli zapoznać się z ofertą gospodarczą największych polskich firm, z ich dorobkiem i innowacjami. Miejscem, w którym zobaczą prawdziwy potencjał naszego kraju i przekonają się, że warto w Polsce nie tylko inwestować, ale również mieszkać. Przy okazji zobaczą Polskę i jej najciekawsze walory - bez konieczności podróżowania po kraju. Stacja będzie też ciekawym uzupełnieniem oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Strategia działania…

W roku 2017 planujemy fizyczne rozpoczęcie prac związanych z budową dużych zbiorników retencyjnych (o funkcji rekreacyjnej). Mamy nadzieję, że uda się na to pozyskać dofinansowanie UE. W tym celu planujemy na przełomie 2016/2017 roku złożyć wnioski aplikacyjne na dofinansowanie budowy zbiorników. Od tego kiedy zbiorniki powstaną zależy uporządkowanie terenu je otaczającego, w tym ewentualna budowa Stacji Polska. Na uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiorników złożyliśmy we wrześniu 2016 r. wniosek o dofinansowanie do Funduszu Spójności (wartość planowanej dotacji to ok. 4 mln zł, czyli 80% kosztów całkowitych).

Nasza taktyka w sprawie zagospodarowania Parku Glinianki jest zatem dwutorowa:

  1. Szukamy finansowania na cały Park Glinianki (zbiorniki + otoczenie) ze środków UE. W przypadku uzyskania dofinansowania na zbiorniki i ich otoczenie projekt Stacja Polska byłby uzupełnieniem parkowego otoczenia i zbiorników.
  2. Niezależnie od działań w ramach pkt 1), ale uwzględniając bezwzględną konieczność budowy zbiorników (funkcja retencyjna dla północnej części miasta) szukamy finansowania pomysłu Stacji Polska. Jeśli przy wsparciu zewnętrznych inwestorów udałoby zrealizować Stację Polska, wówczas całkiem realne byłaby możliwość sfinansowania całości zagospodarowania Parku Glinianki jako otoczenia Stacji Polska, nawet niezależnie od pozyskania środków UE na zbiorniki i ich otoczenie.

Aktualności

2018.02.23
Kandydat na urzędnika wyborczego

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od osób chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Termin składania zgłoszeń do 6 kwietnia 2018 r.

2018.03.15
Ogłoszenie o sesji LII 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232) zwołuję LII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.