Urząd Miasta Sulejówek

niedziela, 17.12.2017
Floriana, Olimpii, Jolanty
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

4 stycznia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na zadanie konkursowe pod nazwą: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek w 2016 r.”

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

31 grudnia 2015 r. odbyło sie posiedzenie komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkoły Otwartych Serc w Sulejówku w 2016 r.”

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

7 stycznia 2016 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek zaopiniowała oferty organizacji pozarządowych złożone w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłoszone w dniu 10 grudnia 2015 r. zarządzeniami Burmistrza: ...

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

26 stycznia 2016 r. Komisja Konkursowa zaopiniowała oferty organizacji pozarządowych złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 stycznia 2016 r. zarządzeniem Burmistrza Nr BBM 0050.24.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki”.

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki” - dla następujących organizacji:

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Komisja Konkursowa rozpatrzyła powyższe oferty pod względem formalnym.
Burmistrz Miasta Sulejówek, po zapoznaniu się z opinia Komisji Konkursowej postanowił przyznać na zadania pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.”, dotacje następującym organizacjom: ...

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016r.”

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

9 stycznia 2017 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM 0050.1.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. zaopiniowała oferty organizacji pozarządowych złożone w odpowiedzi na ogłoszone trzy otwarte konkursy ofert ogłoszone w dniu 19 grudnia 2016 r. zarządzeniami Burmistrza ...

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

27 lutego 2017 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM 0050.30.2017 z dnia 22 lutego 2017 r. zaopiniowała oferty organizacji pozarządowych złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert zarządzeniem Burmistrza Nr BBM 0050.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki...

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

W dniu 26 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta w Sulejówku przy ul. Dworcowej 55, Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM 0050.95.2017 z dnia 25 maja 2017 r. zaopiniowała oferty organizacji pozarządowych złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 4 maja 2017 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr BBM 0050.80.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań... publicznych pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.”.

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.12.15
Planowane wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa informuje o planowanych wyłączeniach prądu SULEJÓWEK, 19 i 21 grudnia 2017 r. w godz. ...

2017.02.15
Informator - LUTY 2017 r.
Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - LUTY 2017 r.
2017.01.09
Dotacja do wymiany indywidualnych źródeł ciepła (kotłów)

Dotacja do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania. O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego, dlatego Miasto Sulejówek planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy, którzy złożą wypełnione zgłoszenie do dnia 10 lutego 2017 r.

Galeria zdjęć

  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • Stadion Miejski
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • "Kolejniak"
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.