Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Historia Miasta - Kalendarium

Historia

Sulejówek to ważne miasto dla historii Polski. Głównym atutem Sulejówka jest wyjątkowa historia związana z wybitnymi Polakami pierwszego okresu budowania Polski niepodległej, twórców odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego.

 

Kalendarium

 

1526 - W aktach wcielonej do Korony dzielnicy mazowieckiej wystąpiła wzmianka o wsi szlacheckiej Sulewo, liczącej kilka chat i karczmę, stanowiącej własność cześnika czerskiego Stanisława Okunia, a położonej w parafii Długa Kościelna.

1538 - Nowo założone miasto Okuniew stało się na 401 lat ośrodkiem administracyjnym dla pobliskiego Sulewa, występującego następnie pod nazwami Sulejewo, Sulyjewo, Sulejewek. Kolejnymi właścicielami dóbr okuniewskich byli Okuniowie, Powsinowie, Ciołkowie, Radzimińscy, Okęccy, Grzybowscy, Kliccy, Łubieńscy i Łopatinowie.

1630 - Sulejewo wystąpiło jako płatnik dziesięciny w akcie erekcyjnym nowego kościoła pw. św. Anny w Długiej Kościelnej.

1795 - Po trzecim rozbiorze Polski Sulejewo wraz z dobrami okuniewskimi trafiło do zaboru austriackiego. Granica tzw. Nowej Galicji przebiegała bardzo blisko, austriacko-pruskie komory celne znajdowały się w Okuniewie i Zielonej (obecnie osiedle w dzielnicy Warszawa Wesoła).

1809 - Po wojnie Księstwa Warszawskiego z Austrią o ziemie trzeciego zaboru, gminę Okuniew włączono w skład Księstwa Warszawskiego. Księstwo Warszawskie utworzone zostało przez cesarza Napoleona Bonaparte i cara Aleksandra I w 1807 roku na mocy Traktatu w Tylży.

1815 - Sulejówek znalazł się w należącym do imperium rosyjskiego Królestwie Polskim, utworzonym w wyniku ustaleń Kongresu Wiedeńskiego.

1827 - Według spisu ludności i domów, którego wyniki zamieszczono w „Tabeli miast, wsi i osad Królestwa Polskiego” , Sulejówek liczył 6 domów i 57 mieszkańców.

1831 - Między Okuniewem a Miłosną (obecnie osiedle Stara Miłosna w dzielnicy Warszawa Wesoła) toczyły się krwawe walki Powstania Listopadowego, poprzedzające bitwę pod Olszynką Grochowską. Miasto Okuniew zostało ostrzelane przez korpus rosyjski i spłonęło.

1866 - Otwarta została Warszawsko-Terespolska Droga Żelazna ze stacją na wysokości Okuniewa, której spółka kolejowa nadała nazwę Miłosna – od wsi przy Trakcie Brzeskim (obecnie Stara Miłosna w dzielnicy Warszawa Wesoła). W następnych latach wokół stacji wyrosło osiedle pracowników kolei, zaczęła funkcjonować cegielnia oraz cechownia drewna, która nadała nowej miejscowości nazwę Cechówka.

1869 - Okuniew został pozbawiony praw miejskich w ramach rosyjskich represji po Powstaniu Styczniowym, na mocy ukazu cara Aleksandra II.

1888 - Władze carskie utworzyły rembertowski poligon artyleryjski. W Sulejówku zaczęli osiedlać się rosyjscy oficerowie wraz z rodzinami.

- Uruchomiono tramwaj konny, który poruszał się wąskotorową linią łączącą stacją kolejową w Miłośnie z Okuniewem.

1902 - We wsi Żwir rozpoczęła działalność pierwsza na obecnym obszarze miasta Sulejówek szkoła, z językiem wykładowym rosyjskim.

1910 - Oddany został przystanek kolejowy Sulejówek, dla potrzeb rosyjskich wojskowych oraz wygody coraz liczniej przybywających letników.

1915 - Po wybuchu pierwszej wojny światowej Sulejówek zajęty został przez wojska niemieckie.

1918 - Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Cechówka i Sulejówek znalazły się w gminie Okuniew, powiecie warszawskim. Sulejówek liczył wówczas 60 domów i 350 mieszkańców.

1919 - W Cechówce umieszczony został pierwszy posterunek policji państwowej.

- Małżonkowie Ignacy Jan i Helena Paderewscy kupili w Sulejówku parcelę Willa Białynia, na której po przebudowie oddane zostało w 1932 r. Ognisko Helin.

1920 - Sierpniowa ofensywa bolszewicka zatrzymała się na linii rzeki Długiej. Krwawe walki toczyły się koło Okuniewa. Po drugiej stronie poligonu, 7 km od Sulejówka, obrońcy stolicy stoczyli 14 sierpnia legendarny bój pod Ossowem, w którym po raz pierwszy bolszewicy zmuszeni zostali do odwrotu.

- Jesienią uruchomiona została w Cechówce pierwsza szkoła z językiem wykładowym polskim.

- W Sulejówku nieruchomość z dworkiem Siedziba kupili małżonkowie Jędrzej (pierwszy premier odrodzonej Polski) i Zofia Moraczewscy.

1921 - Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona Józefa Piłsudskiego, przyjaciółka Zofii Moraczewskiej, kupiła po sąsiedzku z dworkiem Siedziba pięciomorgową parcelę, w skład której wchodziły dwie działki: Willa Milusin i Willa Otradno. Na działce Willa Otradno znajdował się drewniany dom „Drewniak” wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

1923 - Komitet Żołnierza Polskiego wzniósł na posesji Aleksandry Piłsudskiej, niedaleko Drewniaka, dworek Milusin dla Józefa Piłsudskiego. 13 czerwca 1923 r. klucze do dworku przekazali Marszałkowi generałowie Tadeusz Rozwadowski i Jakub Krzemieński. W latach 1923-1926 Józef Piłsudski mieszkał w nim na stałe i zajmował się pracą pisarską. W tym okresie powstały książki „Moje pierwsze boje”, „Rok 1920”, „Rok 1863”.

1925 - Z inicjatywy mieszkańców Cechówki założona została straż pożarna.

- Nieruchomość we wsi Żwir kupił Maciej Rataj, polityk ludowy, marszałek Sejmu, po wybuchu wojny zamordowany przez Niemców w 1940 r. w egzekucji w Palmirach.

- 15 listopada w Sulejówku odbyła się manifestacja kilkusetosobowej grupy oficerów garnizonu warszawskiego z okazji 7 rocznicy powrotu Józefa Piłsudskiego z Magdeburga. W imieniu zgromadzonych oficerów gen. Gustaw Orlicz-Dreszer zwrócił się do Piłsudskiego, by nie rezygnował z udziału w życiu politycznym.

1927 - Oddany został nowy budynek szkoły w Cechówce, która w roku 1933 otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- w latach 1927-1939 corocznie z inicjatywy Związku Strzeleckiego odbywały się marsze Sulejówek-Belweder ku czci i dla upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, w których uczestniczyło tysiące ludzi.

1928 - Z inicjatywy Jędrzeja Moraczewskiego rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka.

1932 - Oddane zostało po przebudowie Ognisko Helin, sfinansowane przez małżonków Helenę i Ignacego Jana Paderewskich dla stowarzyszenia Pomoc dla Inteligencji, którego celem było łagodzenie trudów życia osobom starszym i samotnym. W budynku obecnie mieści się centrum szkoleniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- Uległy likwidacji jednoklasowe szkoły w Żwirze, Żurawce i Woli Grzybowskiej. W ich miejsce została uruchomiona jedna, trzyklasowa szkoła w Sulejówku.

1935 - W szkole powszechnej w Cechówce powstała pierwsza drużyna harcerska. W czasie okupacji większość jej członków została żołnierzami Armii Krajowej, część walczyła i poległa w szeregach Batalionu „Zośka”.

1937 - Linia kolejowa do Mińska Mazowieckiego została zelektryfikowana, a stacje i przystanki przebudowano, tworząc wyspowe perony z charakterystycznymi pawilonami i „skrzydlatymi” wiatami.

- W Sulejówku oddany został nowy budynek Szkoły-Pomnika Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1939 - Sulejówek rozstał się po 401 latach z administracyjną przynależnością do Okuniewa, uzyskując od 1 kwietnia status samodzielnej gminy w powiecie warszawskim, obejmującej obszary dzisiejszego miasta Sulejówek oraz obecnej dzielnicy Warszawa Wesoła.

- Oddany i poświęcony został kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Cechówce.

- Po wybuchu wojny wkraczający 15 września oddział niemieckiego Wehrmachtu dokonał krwawej pacyfikacji Długiej Szlacheckiej, Zorzy, Cechówki i Miłosny, mordując i paląc blisko 100 mieszkańców oraz uchodźców.

- 27 września w budynku Szkoły-Pomnika gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba parafował warunki kapitulacji Warszawy.

1940-44 - Niemcy zlokalizowali w Sulejówku tajną szkołę Abwehry o nazwie Stab Walli.

- Na terenie Cechówki i Sulejówka działał ruch oporu Armii Krajowej. Szczególne znaczenie miał wywiad oraz akcje dywersyjne na linii kolejowej.

- Nauczyciele prowadzili tajne nauczanie.

- Grupa harcerzy w szeregach Batalionu „Zośka” walczyła w Powstaniu Warszawskim.

1944 - 31 lipca do Cechówki i Sulejówka wkroczyły wojska radzieckie. W czasie przechodzenia frontu zginął od przypadkowego pocisku Jędrzej Moraczewski.

- Uruchomione zostało gimnazjum w Sulejówku, przekształcone później w liceum.

1946 - Nazwa wsi Żwir została zmieniona na Ratajewo, dla uczczenia pamięci zamieszkującego w niej przed wojną Macieja Rataja, zamordowanego przez Niemców marszałka Sejmu.

- Stanisław Grabski, jeden z nielicznych polityków, którzy powrócili do kraju z Londynu, zamieszkał z rodziną w Sulejówku w majątku po Karolu Albrechcie. Zmarł w 1949 r., a w 1954 r. rodzina Grabskich przekazała dużą działkę na potrzeby szkolne.

1947 - Dworek Milusin został zagarnięty przez wojsko, wyposażenie wywieziono, a budynek przejęła w użytkowanie ambasada ZSRR.

1950 - Na podstawie uchwały Rady Narodowej Gminy Sulejówek została utworzona Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku.

1952 - Po likwidacji powiatu warszawskiego gmina Sulejówek stała się dzielnicą miejsko-uzdrowiskowego powiatu Otwock.

1953 - Z Warszawy do Sulejówka przeniesiony został Poligon Doświadczalno-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji, który w 1965 r. otrzymał status wojskowej placówki naukowo-badawczej i nazwę Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

1954 - Cechówka przyjęła od stacji kolejowej jednolitą nazwę Miłosna.

1956 - Po opuszczeniu dworku Milusin przez ambasadę ZSRR, zostało w nim umieszczone miejskie przedszkole.

1957 - W wyniku fuzji dwóch sportowych formacji LKS Mazovia Sulejówek i KS Kolejarz Miłosna powstał Miejski Ludowy Klub Sportowy Victoria Sulejówek.

1958 - Dzielnica Sulejówek stała się osiedlem Sulejówek w powiecie otwockim.

1961 - Oddano do użytku nowy budynek liceum ogólnokształcącego, wzniesiony na działce przekazanej przez rodzinę Grabskich. Zespół szkół licealnych otrzymał w roku 1984 imię Ignacego Jana Paderewskiego.

1962 - Osiedle Sulejówek otrzymało 18 lipca prawa miejskie. Nowe miasto Sulejówek liczyło wówczas 13,5 tys. mieszkańców.

1966 - Otwarto nową szkołę w Sulejówku Miłośnie, która w roku 1986 otrzymała imię Janusza Korczaka.

1971 - Oddano do użytku nową szkołę w Sulejówku, która otrzymała imię Stefana Czarnieckiego.

- Na granicy Miłosny i Sulejówka odsłonięty został pomnik ofiar masowej zbrodni niemieckiego Wehrmachtu z 15 września 1939 r. oraz innych ofiar drugiej wojny światowej.

1975 - Po reformie administracyjnej kraju i likwidacji powiatów, miasto Sulejówek znalazło się w województwie stołecznym warszawskim.

1977 - Hufiec ZHP Sulejówek uzyskał imię Batalionu „Zośka” oraz sztandar ufundowany przez środowisko byłych żołnierzy batalionu.

1979 - Rozpoczęła się trwająca łącznie około dziesięciu lat budowa sieci gazowej, przy dużym zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym mieszkańców miasta.

1981 - Powstało Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka, kontynuujące tradycje przedwojennego Stowarzyszenia Przyjaciół Sulejówka.

1982 - Oddano do użytku nowy budynek przedszkola w Sulejówku Miłośnie.

1983 - Ukończono budowę i poświęcono kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku, w którym od roku 1995 znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

- Przyjęty został pierwszy herb miasta.

1988 - W 70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka Miejska Rada Narodowa utworzyła Enklawę Historyczną Miasta obejmującą kwartał związany z pobytem i działalnością wybitnych polityków II Rzeczypospolitej, których wdzięczni mieszkańcy Sulejówka nazwali Współtwórcami Niepodległej: Józefa Piłsudskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Grabskiego.

- z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka usypano Kopiec Współtwórców Niepodległej w miejscu, które od 2002 r. nosi nazwę Skwer Niepodległości, stanowiąc wrota do Enklawy oraz kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego.

1990 - Oddano do użytku nową przychodnię zdrowia w Sulejówku Miłośnie.

- Odsłonięto pomnik Poległych Żołnierzy Armii Krajowej Harcerskiego Batalionu „Zośka” – mieszkańców Miłosny i Sulejówka.

- Utworzono w Sulejówku Ratajewie, na terenie udostępnionym przez księży Marianów, Ogród Pamięci Dzieci Narodzonych i Zgładzonych w niemieckim obozie Auschwitz. Staraniem Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz mieszkańców Sulejówka ogród został odnowiony w 2013 r.

1991 - Oddano do użytku przebudowaną szkołę w Sulejówku Miłośnie, dawnej Cechówce, z przywróceniem jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1992 - Ukończono budowę i poświęcono kościół rektoralny pw. Św. Józefa w Sulejówku Ratajewie.

1995 - W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej z Sulejówka.

1998 - Ustanowiono 13 czerwca Świętem Miasta Sulejówek pod nazwą Dzień Marszałka, który wcześniej był obchodzony przez Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka.

1999 - Po reformie administracyjnej kraju miasto Sulejówek znalazło się w powiecie mińskim, województwie mazowieckim. Przez niecały rok 2002 należało do powiatu warszawskiego, zlikwidowanego nową ustawą warszawską.

2000 - Rok jubileuszowy miasto upamiętniło przekazaniem Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego dworku Milusin z przeznaczeniem na cele muzealne.

- Miejskie przedszkole przeniesione zostało do przebudowanej dawnej Szkoły-Pomnika.

- Przyjęte zostały nowe symbole miasta: flaga, godło, herb, sztandar, pieczęć i hejnał. Godło składa się z dwóch elementów: głowy orła białego zwróconej w prawo, ze złotym dziobem i w złotej koronie z krzyżem, oraz umieszczonych poniżej dwóch skrzyżowanych złotych buław. Głowa orła jest częścią pierwszego godła z 1919 r. odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Kształt buław jest odwzorowaniem buławy Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a błękitne tło jest odwzorowaniem barwy jego munduru.

2004 - Miasto podpisało umowę o partnerskiej współpracy Sulejówka z Viimsi w Estonii.

- Otwarto nowy budynek odtworzonego komisariatu policji w Sulejówku.

2006 - Miasto podpisało umowę o partnerskiej współpracy Sulejówka z Bourg-la-Reine we Francji.

- Miasto przekazało Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego pozostałe części dawnych nieruchomości z przeznaczeniem na cele muzealne.

2008 - Miasto podpisało umowę o partnerskiej współpracy Sulejówka z Yalvac w Turcji.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego powołały Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

- Władze Sulejówka i Halinowa utworzyły spółkę celową Eko Inwestycja Sp. z.o.o, która została wnioskodawcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu  „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów”.

- Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka we współpracy z Grupą Inicjatywną Mieszkańców Sulejówka rozpoczęło organizację corocznego Biegu Marszałka, który nawiązuje do przedwojennej tradycji uświetniania Dnia Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego Marszami Sulejówek-Belweder.

2009 - Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego otrzymała symboliczne klucze do zabytkowego Drewniaka, po wyprowadzeniu z niego lokatorów komunalnych.

2010 - Obok Kopca Współtwórców Niepodległej odsłonięto pomnik „Lekcja historii”, który przedstawia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz symbolizujące polskie dzieci – córki Wandę i Jadwigę. Pomnik wzniósł Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z dobrowolnych wpłat mieszkańców oraz organizacji, instytucji i przedsiębiorców.

- Ukończono budowę i otwarto nowy Stadion Miejski w Sulejówku.

- Oddano do użytku nowy budynek miejskiej przychodni zdrowia, przeniesionej z zabytkowej willi Bzów.

- Oddano do użytku nowy budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.

- Eko Inwestycja Sp. z. o.o. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów”, w ramach którego wykonano w latach 2010-2015 ok. 34 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz gruntownie zmodernizowano Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Sulejówku. Projekt o łącznej wartości 42,2 mln zł został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 26,3 mln zł  (w tym 19,4 mln zł dla Sulejówka).

- Miasto pozyskało dotację w wysokości 2,1 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę w 2011 r. ul. Konopnickiej.

2011 - Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

2012 - Podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 stadion miejski w Sulejówku był centrum treningowym drużyny Rosji.

- Otwarto Miejski Dom Kultury.

- Miasto pozyskało dotację w wysokości 2 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację w latach 2012-2014 projektu „Równy start w przyszłość” obejmującego wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

2013 -  W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odsłonięto z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tablicę upamiętniającą 96 pielgrzymów do Katynia, którzy zginęli w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

- Przed Dworkiem Milusin prezydenci Republiki Estońskiej i Rzeczypospolitej Polskiej odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą Generałowi Johanowi Laidonerowi Wodzowi Naczelnemu Estońskich Sił Zbrojnych 1918-1920, bohaterowi walk o niepodległość Estonii 1918-1920, Mediatorowi Ligi Narodów 1920-1925.

- Miasto pozyskało dotację w wysokości 1,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na instalację sieci światłowodowej, stanowiącej podstawę rozwoju monitoringu na terenie Sulejówka.

- Miasto rozpoczęło realizację corocznego bezpłatnego całodniowego wypoczynku letniego dla dzieci w formie półkolonii, trwającego przez 7 tygodni wakacji.

2014 - Oddano do użytku nowy budynek Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku Miłośnie.

- Przed Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odsłonięto i poświęcono pomniki Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 7,9 mln zł ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek, w ramach którego w latach 2014-2016 wybudowano 6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz Stację Uzdatniania Wody II przy ul. Okuniewskiej.

2015 - Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 0,86 mln zł z Narodowego Programu Dróg Lokalnych na budowę w latach 2015-2016 ul. Głowackiego oraz refundację kosztów budowy w latach 2008-2010 ul. Sobieskiego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4,8 mln zł.

- Odbył się I Rajd Rowerowy na Orientację szlakiem historycznym, wykorzystującym bogatą przeszłość miasta Sulejówek i jego przyrodnicze walory. Szlak historyczny powstał w latach 2014-2015 w ramach projektu Zielony szlak turystyczny w Sulejówku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 0,42 mln zł. Rajdy Rowerowe na stałe weszły do kalendarza miejskich wydarzeń sportowych.

2016 - Wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęto budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

- PKP PLK, Województwo Mazowieckie oraz Miasto Sulejówek podpisały porozumienie na budowę tunelu w ciągu Alei Piłsudskiego.

2017 - Miasto podpisało umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektów dot.:

  • budowy w latach 2017-2019 systemu dróg rowerowych na terenie Sulejówka o łącznej długości ok. 6 km (wartość dotacji 3,7 mln zł);
  • termomodernizacji w latach 2017-2018 budynków Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (wartość dotacji ok. 3,7 mln zł);
  • budowy w latach 2017-2021 sieci wodociągowej o dł. 7,4 km i sieci kanalizacyjnej o dł. 11,7 km (wartość dotacji 10,99 mln zł);
  • rozwoju w latach 2017-2019 u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy (wartość dotacji 2,2 mln zł).

- W Kościele pw. Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie z inicjatywy Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek odsłonięto tablicę upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.

2018 - Zakończył się I etap rewitalizacji Parku Miejskiego Glinianki, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 1,1 mln zł, w ramach którego powstały zbiorniki retencyjne o funkcji rekreacyjnej wraz ze ścieżkami parkowymi, oświetleniem oraz małą infrastrukturą.

- Zrealizowano projekt budowy dróg: ul. Krasickiego oraz ul. Harcerskiej dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 3,9 mln zł.

- Wspólnie z warszawskim ZTM uruchomiono wewnętrzną komunikację autobusową. Powstały dwie linie (L47 i L48), które dowożą mieszkańców do obu stacji PKP.

- Władze Sulejówka namówiły władze Warszawy do wprowadzenia Biletu Metropolitalnego, czyli systemu dopłat do biletów okresowych ZTM. Dzięki temu mieszkańcy prawie wszystkich podwarszawskich gmin płacą znacznie mniej w obrębie 1 i 2 strefy ZTM.

2019 - Zakończyła się kompleksowa budowa ul. Paderewskiego wraz z reprezentacyjnym odcinkiem przy Muzeum Piłsudskiego oraz fontanną na Skwerze im. Ignacego Jana Paderewskiego.

- Miasto pozyskało ok. 10 mln zł na kompleksową budową ul. Dworcowej oraz budowę ciągów pieszo rowerowych i odwodnienia ul. Czynu Społecznego ze środków krajowych w ramach pierwszego naboru programu Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja w latach 2019-2020).

- Miasto pozyskało ok. 6 mln na budowę parkingu wielopoziomowego typu P&R ze środków Unii Europejskiej (realizacja w latach 2020-2023) oraz 2,3 mln zł na remont zabytkowego Dworca Kolejowego przy ul. Kombatantów wraz z utworzeniem kina 7D (realizacja w latach 2020-2023).

2020 - Zakończył się II etap rewitalizacji Parku Miejskiego Glinianki, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2,2 mln zł, w ramach którego powstał m.in. plac zabaw, strefa street workout,  grillowisko, mała architektura, nasadzenia drzew, krzewów, bylin itp. W wizytacji końcowego etapu rewitalizacji Parku Glinianki udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda w towarzystwie Ministra Klimatu Michała Kurtyki i Burmistrza Miasta Sulejówek Arkadiusza Śliwy.

- Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Klimatu Michał Kurtyka zainaugurowali program "Moja Woda" na terenie Parku Glinianki w Sulejówku.

- W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Prezydent RP Andrzej Duda wręczył okolicznościowe tablice Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku przedstawicielom samorządów i instytucji z wszystkich województw, na których terenie znajdują się miejsca związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Prezydent zainaugurował w ten sposób nowy projekt upamiętniający zwycięską bitwę i wszystkich, którzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej obronili wolność i suwerenność Rzeczypospolitej.

- Otwarto Dzienny Dom Seniora +  przy finansowym wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 0,3 mln zł.

- Miasto pozyskało 38,8 mln zł dotacji z POIS 2014-2020 na budowę w latach 2020-2023 odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg oraz ok. 3 mln zł dotacji w ramach drugiego naboru programu Funduszu Dróg Samorządowych na kompleksową budową ul. Grabskiego oraz budowę fragmentu ul. 3 Maja, ul. Jałowcowej oraz ul. Mińskiej.

- Z inicjatywy Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek na Skwerze im. Żołnierzy Wyklętych w Sulejówku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

- Zakończyła się budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz nowej siedziby Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie