Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ SULEJÓWEK 2022

Ar5YeS4rXT4+4ormwQSuKXrJ5AAAAD4KhJIAAAAuJBAAgAAwIUEEgAAAC4kkAAAAHAhgQQAAIALCSQAAABcSCABAADgQgIJAAAAFxJIAAAAuJBAAgAAwIUEEgAAAC4kkAAAAHAhgQQAAIALCSQAAABcSCABAADgQgIJAAAAFxJIAAAAuJBAAgAAwOUPFPgZfJ6QRaMAAAAASUVORK5CYII=

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie