Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Dane kontaktowe

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek w godz. 9:00-18:00
  • wtorek w godz. 8:00-16:00
  • środa dzień wewnętrzny
  • czwartek w godz. 8:00-16:00
  • piątek w godz. 8:00-15:00

Spis telefonów Urzędu Miasta Sulejówek

Budynek ul. Dworcowa 55
Lp. Jednostka organizacyjna Numer telefonu
1. Biuro Burmistrza +48 22 76 06 230
  Karta Dużej Rodziny +48 22 76 06 217
2. Biuro Obsługi Klienta +48 22 76 06 221
3. Biuro Rady Miasta +48 22 76 06 207
4. Ewidencja Działalności Gospodarczej +48 22 76 06 226
5. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste +48 22 76 06 206
6. FAX +48 22 76 06 213
7. Finanse pok. 22 +48 22 76 06 214
8. Finanse pok. 20 +48 22 76 06 215
9. Finanse pok. 24 +48 22 76 06 216
10. Informatyk +48 22 76 06 208
11. Kadry +48 22 76 06 204
12. Archiwum Zakładowe +48 22 76 06 279
13. Obrona Cywilna +48 22 76 06 223
14. Organizacja +48 22 76 06 228
15. Oświata +48 22 76 06 209
16. Podatki +48 22 76 06 211
17. Podatki +48 22 76 06 225
18. Promocja +48 22 76 06 205
19. USC +48 22 76 06 220
20. Inspektor Ochrony Danych +48 22 76 06 280

 

Budynek ul. Reymonta 43
Lp. Jednostka organizacyjna Numer telefonu
1. Zastępca Burmistrza +48 22 76 06 260
2. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa - drogi, zajęcie pasa drogowego, zieleń miejska +48 22 76 06 240
3. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa - mieszkania +48 22 76 06 241
4. Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami - geodezja +48 22 76 06 245
5. Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami - zagospodarowanie +48 22 76 06 248
+48 22 76 06 265
6. Planowanie i Realizacja Projektów - inwestycje +48 22 76 06 251
7. Planowanie i Realizacja Projektów - zamówienia +48 22 76 06 252
8. Planowanie i Realizacja Projektów +48 22 76 06 242
9. Ochrona Środowiska i Odpady Komunalne - Środowisko +48 22 76 06 255 / 256
10. Ochrona Środowiska i Odpady Komunalne - Gospodarka odpadami +48 22 76 06 278 / 257

 

Ważne telefony
Lp. Organizacja Numer telefonu
1. Policja +48 22 783 99 66
2. Straż Miejska +48 601 349 057
+48 22 783 17 17
3. Straż Pożarna +48 22 783 50 08
4. Pogotowie Energetyczne 991
5. Pogotowie Gazowe 992
6. Pogotowie Ratunkowe 999, 112
7. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji +48 22 783 01 65
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej +48 22 783 59 49

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie