Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)


Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 22 76-06-248, pokój nr 107
 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
  2. Oświadczenie wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o warunkach zabudowy.
  3. Oświadczenie dotychczasowego inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na jej przeniesienie.
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (zwolnienie z opłaty w przypadku budownictwa mieszkaniowego) w wysokości 56 zł.
  5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji (zwolnienie z opłaty w przypadku decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego) - 56 zł


Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 

Opłatę należy uiścić na poniżesz konto:

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001
 

Czas załatwienia sprawy:

Do miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie