Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

KARTA USŁUGI

NR PGN-17

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne gminne, ustalonego w decyzji administracyjnej

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /22/76-06-201

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         9.00 - 18.00

wtorek-czwartek:   8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22) 76 06 245

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o sposobie wypłaty odszkodowania (jeśli odszkodowanie zostało ustalone w decyzji administracyjnej, a zobowiązanym do wypłaty jest Burmistrz Miasta Sulejówek).

Dodatkowe informacje:   

Odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli:

1) osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub

2) odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Opłaty:

Brak

-

Czas załatwienia sprawy:

Wypłata odszkodowania ustalonego w decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni, licząc
od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna.

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U.  2018 poz. 1474);

Formularze do pobrania

Oświadczenie o sposobie wypłaty odszkodowania

Opracował:

Tomasz Szmydki

Data: 2018-12-12

Sprawdził: Kierownik Referatu

Anna Bączyk

Data:

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Arkadiusz Śliwa

Data:

drukuj ()

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2019-01-15
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2019-01-15

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie