Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Celem realizacji projektu grantowego było zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Sulejówek. W szczególności dzięki realizacji projektu poprawiona została dostępność sprzętu informatycznego niezbędnego do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz podniesiony został poziom cyberbezpieczeństwa. Cel zrealizowany został poprzez nabycie niezbędnego oprogramowania i sprzętu IT oraz diagnozę i poprawę cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. W ramach projektu: wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono: 10 stacji roboczych zwykłych użytkowych, 1 stację roboczą o zwiększonych parametrach z przeznaczeniem do tworzenia projektów i dokumentów planistycznych, 100 szt. oprogramowania do tworzenia backupu i kopii zapasowych na istniejących jednostkach roboczych oraz 1 szt. oprogramowania do tworzenia backupu i kopii zapasowych istniejącego serwera.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 100.000.00 zł, co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

9k=

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie