Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • -

Opis projektu

Realizacja projektu rozpoczęła się od momentu podpisania umowy o dofinansowanie (13 grudnia 2013), prace nad wykonaniem poszczególnych elementów przedsięwzięcia będą trwały do końca roku 2014.

W ramach projektu powstaną następujące prace:

  • budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Tramwajowej,
  • doposażenie placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Stadionu Miejskiego,
  •  stworzenie placyku zabaw przy Bibliotece Miejskiej ( ul. Wrońskiego),
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz szlaku historycznego w mieście,
  •  zakup i montaż dwóch multimedialnych kiosków informacyjnych (infomtów) z treścią historyczną,
  • druk informatorów miejskich oraz map papierowych z trasami szlaków.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 499.000,00 PLN, z czego 424.150,00 PLN stanowi dotacja
 ze środków unijnych
.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i  kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie