Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Rozbudowa ul. Krakowskiej na terenie Miasta Sulejówek

 

 

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 434 168,48 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Krakowskiej na terenie Miasta Sulejówek;

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest rozbudowa drogi gminnej – ulicy Krakowskiej (nr 221716W).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo rowerowej, pobocza, kanalizacji deszczowej wraz z pompownią i wpustami ulicznymi. Zostaną wykonane zjazdy indywidualne i publiczne, zostanie przebudowane oświetlenie drogowe oraz przebudowana istniejąca infrastruktura.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 4.056.947,47 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.434.168,48 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości 1.622.778,99 zł.

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie