Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

 • glinianki_logotypy

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

 

 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Informacje o projekcie pn „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

Projekt pn. System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich w wysokości dotacji do kwoty 38.787.643,21zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie Miasta Sulejówka, dzięki czemu poprawi się odporność Miasta na podtopienia i zalania, a jednocześnie możliwe będzie retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresach suchych.

Wśród celów szczegółowych prowadzących do osiągnięcia celu głównego, wymienić należy:

 • zwiększenie ilości zatrzymanych i retencjonowanych wód opadowych w miejscach ich powstawania i opóźnienie ich odpływu,
 • zwiększenie poziomu wykorzystania wód opadowych,
 • szersze wykorzystanie naturalnych metod zagospodarowania wód opadowych,
 • zmniejszenie stężeń i likwidacja zanieczyszczeń wód opadowych,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji nawalnych deszczy lub długotrwałych opadów, mogących skutkować podtopieniami i zagrożeniem powodziowym,
 • poprawa atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej Miasta Sulejówka.

W wyniku realizacji niniejszego projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 18,9 km
 2. Liczba wybudowanych urządzeń służących zagospodarowaniu wodami opadowymi – 5 szt.
 3. Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 2,57 km 2
 4. Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej -1,16 km
 5. Objętość retencjonowanej wody – 43 667,20m3
 6. Liczba miast w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.
 7. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych – 9 772 os.
 • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie