Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • -

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Budowa ulicy Kwiatowej”

 

Miasto Sulejówek przystąpiło do realizacji projektu pn. „Budowa ulicy Kwiatowej” mającego na celu skrócenie drogi oraz umożliwienie szybszego oraz bezpieczniejszego dojazdu do SPZOZ nr 1 w Sulejówku oraz poprawę jakości cech użytkowych drogi gminnej nr 221380W – ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Idzikowskiego poprzez remont nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną.  

Wynikiem realizacji projektu jest wybudowanie 200 mb bieżących drogi asfaltowej, z której korzystać będzie 1 200 osób.

Zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00062-6935-UM0710126/16 z dnia 17 marca 2017 r. (oraz późniejszym Aneksem nr 1) zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznano dofinansowanie w wysokości 201 398 zł w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie