Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • -

„Równy start w przyszłość"
 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Sprawozdanie z realizacji bezpłatnych półkolonii w ramach projektu „Równy start w przyszłość”

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie