Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

  1. "Równy start w przyszłość"

  2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek"

  3. „Świat bez tajemnic”

     

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie