Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22)76-06-245

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, Referacie pok. nr 105 lub na www.sulejowek.pl)

2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon, która nie jest wymagana do załatwienia sprawy, ale ułatwi kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez Burmistrza Miasta Sulejówek

 

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny
w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon, która nie jest wymagana do załatwienia sprawy, ale ułatwi kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez Burmistrza Miasta Sulejówek.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17zł. na rachunek Urzędu Miasta Sulejówek

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:

Wydanie stosownego dokumentu następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne .

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 21.07.2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

 

PROSZĘ DRUKOWAĆ WNIOSEK DWUSTRONNIE 

autor: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, wrzesień 2023

 

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Metryka:
Opracował: Monika Kaczyńska
Sprawdził: Bożenna Kisiel – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie