Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Polska Szkoła Ekologii- utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej

2vAFvNysHU3YHm+d2V6NAo0CjQKNAo8CRUKApuyMhe3too0CjQKNAo8BhUqApu8OkdntWo0CjQKNAo8CRUKApuyMhe3too0CjQKNAo8BhUqApu8OkdntWo0CjQKNAo8CRUKApuyMhe3too0CjQKNAo8BhUqApu8OkdntWo0CjQKNAo8CRUKApuyMhe3too0CjQKNAo8BhUqApu8OkdntWo0CjQKNAo8CRUOBfY1egGMKioqAAAAAASUVORK5CYII=

Miasto Sulejówek, podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia w którym zaplanowano utworzenie pierwszego w Polsce Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej, promującej dorobek polskiej myśli ekologicznej. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie służyć podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miasto Sulejówek(Lidera Projektu) oraz Partnera: Powiat Przysuski.

W zakres przedsięwzięcia będą wchodzić następujące działania:

1)      Rewitalizacja i remont dworca kolejowego w Sulejówku oraz utworzenie w nim Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej;

2)      Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Przysusze oraz utworzenie w nim Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej.

Obiekty zostaną zaadoptowane, a następnie wyposażone w instalację Virtual Reality (VR-rzeczywistość rozszerzona). Będą to innowacyjne sale z możliwością prezentowania filmów i materiałów dydaktycznych w technologii VR, która umożliwia odbieranie przez widza filmów edukacyjnych czterema zmysłami( wzrok, słuch, zapach i dotyk).

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie