Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

      Urząd Miasta Sulejówek przypomina o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku zgodnie z art. 11¹  ustawy  z  dnia 26  października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z  2021 r. poz. 1119 z późn. zm./.

W terminie do dnia 30 września 2022 roku należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - /III rata/.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci raty w ustawowej wysokości do 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy-- (art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b).

        Opłatę  należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta:

Bank Spółdzielczy w Halinowie

  • Filia  w Sulejówku, ul. Dworcowa 71 róg Żeromskiego
  • Filia  w Sulejówku-Miłosnej, ul. Bema 2H

Nr rachunku:  52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Zgodnie z brzmieniem art.18 ust.12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku m. in. niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2
i 5, w terminach, o których mowa w
art.11¹ ust.7.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie