Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - III rata

  • Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia
  • na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy zezwoleń na alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży)

 

 

 

Urząd Miasta Sulejówek przypomina o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz.1119)

 

W terminie do dnia 30 września 2021r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku –/ III rata/.

 

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy - (art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b).

 

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie

  • Filia w Sulejówku, ul. Dworcowa 71 róg Żeromskiego
  • Filia w Sulejówku - Miłosnej, ul. Bema 2H

 

Nr rachunku:  52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku m.in. niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 7.

  • autor: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski