Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • -

PGN
Co może być robione w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być przeprowadzane działania związane z ograniczeniem emisji CO₂ do powietrza poprzez przeprowadzenie:

  • termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
  • transportu publicznego i prywatnego,
  • wdrażania OZE (odnawialnych źródeł energii),
  • gospodarka przestrzenna i odpadami,
  • zaopatrzenie w ciepło i energię.
  • autor: Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie