Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • banerek

Miasto Sulejówek, zrealizowało projekt pn.” Modernizacja infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym”, którego całkowity koszt wyniósł 472.270,80 zł

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne, służące do gry w koszykówkę oraz piłkę ręczną zlokalizowane przy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. I. J. Paderewskiego 29.

Miasto Sulejówek, osiągnęło zamierzone efekty, realizując dofinansowany projekt ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w kwocie 111.600,00 zł , współfinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”  w kwocie 100.000,00 zł oraz wkładzie własnym Miasta Sulejówek  który wyniósł 260.670,80 zł.

Dzięki uzyskanym środkom powstało boisko wielofunkcyjne służące nie tylko uczniom uczęszczającym do pobliskiej szkoły ale przede wszystkim lokalnej społeczności. Powstało atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Sulejówka.

  • mazowsze

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie