Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

KARTA USŁUGI

NR PGN-16

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne gminne, ustalonego w trybie porozumienia stron.

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /22/76-06-201

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         9.00 - 18.00

wtorek-czwartek:   8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22) 76 06 245

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzgodnienie wysokości odszkodowania (jeśli odszkodowanie przysługuje za nieruchomość przejętą w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami),

Kopia decyzji administracyjnej, na mocy której Miasto Sulejówek nabyło prawo własności do nieruchomości drogowej.

Dodatkowe informacje:   

Odszkodowanie przysługuje byłemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, lub ich następcy prawnemu.

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki sprawy .  

Opłaty:

brak

-

Czas załatwienia sprawy:

Uzgodnienie wysokości odszkodowania następuje w trybie cywilnoprawnym – porozumienie stron. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Wypłata odszkodowania ustalonego w trybie porozumienia stron następuje w terminie 14 dni od jego zawarcia.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli do uzgodnienia odszkodowania nie dojdzie, odszkodowanie ustala w trybie decyzji administracyjnej Starosta Miński, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204);

Formularze do pobrania

Wniosek o uzgodnienie odszkodowania

Opracował:

Tomasz Szmydki

Data: 2018-12-12

Sprawdził: Kierownik Referatu

Anna Bączyk

Data:

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Arkadiusz Śliwa

Data:

drukuj ()

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2019-01-15

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie