Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Informacja odnośnie planowanych prac związanych z wykonaniem nakładek bitumicznych

Dotyczy: „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek” – Zadanie nr 1: „Wykonanie nakładek asfaltowych na terenie Miasta Sulejówek”

Harmonogram planowanego rozpoczęcia robót na następujących ulicach:

  • 29.05.2023 ul. Tuwima na odcinku od ul. Szosowej do ul. Armii Krajowej
  • 30.05.2023 ul. Wiejska na odcinku od ul. Reymonta do ul. Okuniewskiej
  • 31.05.2023 ul. Wrońskiego na od ul. Reymonta do ul. Okuniewskiej
  • 02.06.2023 Plac Czarnieckiego
  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Utrudnienia w ruchu - ul. Grunwaldzkiej, Koszalińskiej,  Dąbrowskiego

„W  związku z rozpoczęciem robót przygotowawczych do położenia nawierzchni bitumicznej dniu 16.05.2023 r. o godz. 9:00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla ulic: Grunwaldzkiej, Koszalińskiej,  Dąbrowskiego.”

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Utrudnienia w ruchu - ul. Zamojskiej

Strabag planuje rozpoczęcie robót ziemnych i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na ul. Zamojskiej odc. Kraszewskiego – Grabińska w dniu 08.05.2023 r.

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Utrudnienia w ruchu - ul. Łukasińskiego - II Etap

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że od dnia 06 marca 2023 r. rozpoczynają się prace związane z wykonaniem odtworzenia nawierzchni po budowie odwodnienia w ul. Łukasińskiego na kolejnym odcinku. II etap prac obejmuje odcinek od ul. Świętochowskiego do ul. Armii Krajowej

Utrudnienia w Ruchu - ul. Legionów

W dniu 02.09 br. rozpoczynamy rozbudowę ulicy Legionów. Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów oraz kanalizacja deszczowa. Powyższe prace możliwe są dzięki dotacji
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mając na względzie bardzo duży wzrost cen betonu asfaltowego, aby zrealizować rozbudowę zdecydowano się na wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej z mikrofazą. Na czas prowadzenia robót ulegnie zmianie trasa linii L-48. Poniżej schemat zmienionej trasy.

Zakończenie prac planowane jest na grudzień br.

Komunikat - Utrudnienia w ruchu 08.11.2021 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego

  • Objazd_1etap_a
  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Budowa ulicy Krakowskiej

Budowa ulicy Krakowskiej

W związku z pracami budowlanymi od dnia 18.08.2021 r. zamknięty zostaje odcinek ulicy Krakowskiej od granicy z gminą Halinów do ul. Szczecińskiej. Zmianie ulega też trasa linii autobusowej L47. Autobus czasowo przestaje kursować ulica Kraszewskiego i Warecką.