Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Rozbudowa ul. Czynu Społecznego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.939.679,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Czynu Społecznego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.

W ramach realizacji projektu powstał ciąg pieszo-rowerowy na długości 1.992,00 m i szerokości około 3 m, zjazdy do posesji, pobocza z kruszywa naturalnego, przepusty wraz z odwodnieniem istniejącej jezdni.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 2.801.235,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.939.679,00 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości 861.556,00 zł.

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Rozbudowa ul. Dworcowej na terenie Miasta Sulejówek

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.832.470,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Dworcowej na terenie Miasta Sulejówek.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto realizacja niniejszej inwestycji poprawiła dostępność komunikacyjną do Urzędu Miasta Sulejówek oraz licznych punktów handlowo-usługowych.

W ramach realizacji projektu powstała droga klasy L o długości 1438 m wraz z kanalizacją deszczową z wpustami zlokalizowanymi w pasie jezdni oraz chodniki zlokalizowane zmiennie po obu stronach jezdni.  

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 7.083.312,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.832.470,00 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości 2.250.842,00zł.

 

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Przebudowa Grabskiego na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Dworcowej w Sulejówku

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 740.308,07 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Grabskiego na odcinku od ul.Paderewskiego do ul. Dworcowej w Sulejówku.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie rowerzystów.

W ramach realizacji projektu powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z kanalizacją deszczową oraz chodniki. Zlikwidowany zostanie rów pełniący dotychczas rolę odwodnienia drogi, a w jego miejsce powstanie ponad 300 m ścieżki rowerowej.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 1.442.133,52 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 740.308,07 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości  701.825,45 zł.

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Przebudowa ciągu ulic 3-ego Maja, Jałowcowej oraz Mińskiej

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 943.059,98 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu ulic 3-ego Maja, Jałowcowej oraz Mińskiej.

Głównym celem realizacji zadania oraz jego planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach realizacji projektu powstaną 3 odcinki dróg o łącznej długości 853,56 m, z czego:

  • 537,47 m jezdni i chodnika w ulicy 3-ego Maja,
  • 95,5 m jezdni i chodnika w ulicy Miński,
  • 220,59 m jezdni i chodnika w ulicy Jałowcowej.

 

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 1.450.861,51 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 943.059,98 zł oraz wkład własny Miasta Sulejówek w wysokości  507.801,53 zł.

  • autor: Ref. Planowania i Realizacji Projektów

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie