Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze” 2.0

Zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze” 2.0

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania  z programu „Czyste Powietrze” 2.0  do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia dla mieszkańców Sulejówka wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4. Żądanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. 

Wzory wniosku oraz zaświadczenia zawiera Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia z dnia  2 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1713).

 

(przygotowano: MOPS Sulejówek)

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie