Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

MONITORING

Administrator Danych Osobowych: Burmistrz Miasta Sulejówek (ADO)

Kontakt: Inspektor ochrony danych, tel. 22 760-62-80, e-mail: iod@umsulejowek.pl

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywatelom, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Przechowywanie zapisów z kamer obejmuje okres co najmniej 20 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni. Po tym okresie następuje automatyczne kasowanie poprzez samoczynne nadpisanie kolejnych nagrań. Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

Osobom monitorowanym przysługują prawa do: dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W załącznikach Regulamin funkcjonowania Monitoringu, Wykaz punktów kamerowych i wniosek o udostępnienie danych z monitoringu w wersji edytowalnej.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie