Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJE

Stronicowanie

 • -
  Data: 2023.10.25

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

  Rejestracja wizyt: rejestrację zapisów na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim (tel.: 25/756-40-77, e-mail: NPP@POWIATMINSKI.PL).

 • Data: 2023.10.25

  Oświadczenie Burmistrza Miasta Sulejówek

  Burmistrz  Miasta Sulejówek występując w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Miasta Sulejówek oświadcza, iż na podstawie art. 635 w zw. z art. 656 kc. odstępuje  od umowy o roboty budowlane nr CRU.272.145.2021 zawartej w dniu 21.12.2021 roku dotyczącej  zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”.

 • Organizacja WTP w okresie około Wszystkich Świętych 2023
  Data: 2023.10.24

  Organizacja WTP w okresie około Wszystkich Świętych 2023

  Uprzejmie informuję, że na naszej stronie jest już zamieszczona informacja na temat obsługi komunikacyjnej rejonów cmentarnych w najbliższym okresie...

 • Biblioteka wzbogaciła się o nowe meble!
  Data: 2023.10.19

  Biblioteka wzbogaciła się o nowe meble!

  Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku oraz jej Filia Nr 1 wzbogaciły się o nowe lady biblioteczne, które poprawią funkcjonalność, posłużą lepszej organizacji pracy, bezpieczeństwu danych oraz zwiększą estetykę miejsca.

 • Informacja o obecnym zaangażowaniu robót bitumicznych przy wykonywaniu nakładek
  Data: 2023.10.13

  Informacja - Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  Informacja o obecnym zaangażowaniu robót bitumicznych przy wykonywaniu nakładek: „Rozpoczęły się prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych. Prace zostały zakończone na Ratajewie, Żurawce Nowej i Żurawce Starej. Obecnie sprzęt pracuje w północnej części Miłosnej. W następnej kolejności będzie równana południowa część Miłosnej, Cechówka oraz Zorza”.

   

Stronicowanie

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie