Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Procedura postępowania z bezdomnymi, padłymi i  dzikimi zwierzętami

Procedura postępowania z bezdomnymi, padłymi i  dzikimi zwierzętami

I. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH PSÓW I PRZEKAZYWANIE DO SCHRONISKA

Odławianie bezdomnych psów z terenu Miasta Sulejówek wykonuje Pani Marzena Golańska, prowadząca działalność pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO, prowadząca jednocześnie Schronisko dla zwierząt.

Zgłoszenie potrzeby odłowienia bezdomnego psa należy kierować:

-        do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00, pod nr tel. (22) 76 06 255;

-        do Straży Miejskiej w Sulejówku poza godzinami pracy Urzędu, tj. poniedziałek 6.00-14.00, wtorek-piątek 6.00-22.00, sobota 9.00-21.00, tel. 601349057; 

-        do pracownika Urzędu Miasta ds. obrony cywilnej po godzinach pracy Urzędu Miasta i Straży Miejskiej oraz w dni wolne od pracy tel. 608061336.

PW PERRO odławia zwierzęta wyłącznie na zlecenie
Straży Miejskiej lub Urzędu Miasta Sulejówek.

 II. ZWIERZĘTA RANNE/UCZESTNICZĄCE W WYPADKACH DROGOWYCH

Pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych udziela lek. wet. Piotr Stefański Gabinet Weterynaryjny „Nasz Weterynarz” w Sulejówku.

Zgłoszenia rannych zwierząt należy kierować

-        do Urzędu Miasta Sulejówek w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00, pod nr tel. (22) 76 06 255;

-        do Straży Miejskiej w Sulejówku poza godzinami pracy Urzędu, tj. poniedziałek 6.00-14.00, wtorek-piątek 6.00-22.00, sobota 9.00-21.00, tel. 601349057; 

-        do pracownika Urzędu Miasta ds. obrony cywilnej po godzinach pracy Urzędu Miasta i Straży Miejskiej oraz w dni wolne tel. 608061336.

III. ZWIERZĘTA PADŁE NA DRODZE

Odbiór padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich z miejsc publicznych i dróg będących w zarządzie Miasta Sulejówek prowadzony jest przez Zbiornicę Skórzec Sp. z o.o.

W przypadku zwierząt dzikich i domowych padłych na drodze będącej w zarządzie Miasta Sulejówek, zgłoszenie należy kierować do:

-        Urzędu Miasta Sulejówek, tel. (22) 76 06 255;

-        Straży Miejskiej w Sulejówku, tel. 601349057.

W przypadku zwierząt dzikich padłych na drogach, które nie są w zarządzie Miasta Sulejówek, zgłoszenie należy kierować do odpowiedniego zarządcy drogi:

-        drogi powiatowe – Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, tel. (25) 758 28 91

Ulice będące w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim:

·         ul. Asfaltowa,

·         ul. Przejazd,

·         ul. Moraczewskiego,

·         ul. Krasińskiego,

·         ul. Głowackiego (na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. 3-go Maja),

·         ul. 3-go Maja (na odcinku od ul. Staszica do ul. Szosowej),

·         ul. Szosowa;

-        drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki, tel. (22) 776 23 33

Ulice będące w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie:

·         ul. Okuniewska,

·         Al. Piłsudskiego.

-        drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Rejon Drogowy w Mińsku Mazowieckim, tel. (25) 758 39 16

Ulice będące w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Mińsku Mazowieckim:

·         ul. Trakt Brzeski.

 

IV. ZWIERZĘTA DZIKIE

W przypadku spotkania dzika należy jak najszybciej powiadomić:

  1. Staż Miejską w Sulejówku – tel. 601 349 057 (ul. Wrońskiego 1, 05-070 Sulejówek).

Funkcjonariusze Straży mają za zadanie podjąć interwencję w przypadku pojawienia się uciążliwości i zagrożeń spowodowanych przez te zwierzęta przy pomocy m.in. pistoletów hukowych.

  1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek tel. (22) 76 06 255

Pracownicy udzielają wskazówek, na temat właściwego zachowania, w przypadku napotkania dzików lub ich pojawienia się w pobliżu. Aby uniknąć kłopotów nie należy ich drażnić ani płoszyć, lecz spokojnie się oddalić. Nie wolno dokarmiać zwierzyny, a odpady organiczne (skoszoną trawę, spady owoców, popsutą żywność) należy wyrzucać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W okolicach, w których mogą pojawić się dziki pojemniki na odpady należy zabezpieczać, a w razie konieczności opróżniać częściej. Psy powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy. W pobliżu terenów leśnych i zadrzewień, szczególnie po zmroku, nie należy pozostawiać dzieci bez opieki. Szczególną ostrożność, na trasach graniczących z terenami zieleni, które sprzyjają pojawianiu się dzików, powinni też zachować kierujący pojazdami.

Pracownicy Urzędu Miasta gdy pistolety hukowe stosowane przez Straż Miejską są nieskuteczne, stosują  odstraszacze na dziki (preparat BIOTEC – płyn posiada przyjemną dla człowieka woń, przypominającą zapach migdałów, zwierzynie daje impuls do ucieczki. Doskonale sprawdza się w miejscach użyteczności publicznej) – skraplają drogi i posesje tam gdzie tych dzików jest najwięcej.

 

 

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

POMÓŻ BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM !

POMÓŻ BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM !

Każdego roku do schronisk w całej Polsce trafiają setki zwierzaków. Oswojone przez ludzi a później porzucone błąkają się po lasach, wsiach i miastach poszukując jedzenia i schronienia.

Bezdomność zwierząt to problem, za który  odpowiada przede wszystkim człowiek. To on brakiem odpowiedzialności i troski w stosunku do tych małych stworzeń, doprowadza do psich i kocich dramatów.

Ale przy odrobinie chęci to również człowiek może rozwiązać ten problem. Wystarczą proste kroki:

  1. rozwaga w podejmowaniu decyzji o przygarnięciu psa,
  2. dbanie o własne zwierzęta, za które ponosimy przecież całkowitą odpowiedzialność,
  3. dbanie o to aby zwierzęta nie uciekały z posesji i o to aby nie zagubiły się na spacerze,
  4. czipowanie zwierząt, które w prosty sposób pozwala na ustalenie właściciela zwierzęcia i szybki powrót czworonoga do domu w przypadku zagubienia,
  5. zmniejszanie nadpopulacji zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację, co zapobiega ich niekontrolowanemu i często niepotrzebnemu rozrodowi.

Coraz częściej odnotowuje się wezwania mieszkańców z informacją o bezpańskich psach błąkających się na terenie miasta.

Po uzyskaniu informacji o błąkającym się psie i potwierdzeniu tego faktu przez Straż Miejską, zdjęcie psa wraz informacją o jego lokalizacji, zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu przez okres 7 dni, w celu odnalezienia jego właściciela.

W przypadku gdy nie zgłosi się właściciel psa, zostanie on odłowiony.

Po odłowieniu psy przekazywane są do schronisk dla bezdomnych zwierząt lub domów tymczasowego pobytu.

Przy odrobinie szczęścia i przychylności ludzi o dobrym sercu trafią do nowych domów. niestety duża ich część skazana będzie na dożywotni pobyt w schronisku..

Nie pozwól, aby taki los spotykał kolejne niewinne stworzenia! ADOPTUJ  PSA.

Szczegółowe  informacje na temat błąkających się psów, jak i możliwości adopcji,  można uzyskać w Urzędzie Miasta Sulejówek w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Reymonta 43, 05-070 Sulejówek, pokój nr 120,  I piętro w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (22) 760-62-55

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie