Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Sprawozdanie z VII Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

Sprawozdanie

z VII Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli

LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

 

    W dniu 1 czerwca 2019 r. odbył się VII Zjazd Absolwentów i Nauczycieli LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku pod hasłem „Niech we wspomnieniach powróci młodość” połączony z 75. rocznicą powstania szkoły.

Po zarejestrowaniu uczestnicy Zjazdu wraz z Dyrektor Szkoły i  pocztem sztandarowym  wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji nauczycieli i absolwentów LO oraz ich rodzin.

Oficjalne rozpoczęcie VII Zjazdu miało miejsce o godz. 13.30. Pan Jacek Zalewski(absolwent liceum)  przybliżył tło historyczne minionych zjazdów, sylwetki osób zaangażowanych w poprzednie spotkania  i wspominał Dyrektorów LO.

Następnie głos zabrała Dyrektor Liceum Ilona Cichoń, która powitała zebranych i przekazała symboliczne klucze do szkoły Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zofii Pantole.

Ciepłymi słowami została powitana najstarsza absolwentka naszego liceum, a zarazem była wicedyrektorka szkoły-Jadwiga Haładzińska, która maturę zdała w 1953 roku.

Równie ciepło został przywitany absolwent (matura 1957) -Leszek Jaźwiński, który przybył na zjazd z najdalszego zakątka świata , czyli z Arizony.

Uczestników Zjazdu powitali również Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa jako główny sponsor oraz Wicestarosta Powiatu Mińskiego Witold Stefan Kikolski.

Po oficjalnych wystąpieniach miała miejsce część artystyczna, która była otwarta także dla  wszystkich zainteresowanych niebędących uczestnikami Zjazdu. W części tej wystąpili: Piotr Rafałko z Zespołem oraz Chór Kameralny Miasta Sulejówek pod dyrekcją Michała Śmigielskiego.

Kolejnym punktem programu było obiad koleżeński, po którym absolwenci udali się na zwiedzanie gmachu szkoły oraz spotkania w klasach.

Ostatnim punktem Zjazdu był Bal Absolwentów, który tradycyjnie odbył się w murach naszego liceum. Wszyscy uczestnicy zatańczyli tradycyjnego poloneza, który  poprowadziła jak zwykle prof. Halina Mierzejewska.

W Zjeździe wzięło udział 100 absolwentów (zarejestrowanych) i grupa absolwentów niezarejestrowanych. Na tradycyjne spotkanie po latach przybyło kilka osób, które specjalnie dotarły  z poza granic Polski- Niemcy , USA, Szwecja, Wielka Brytania.

 

    W dniu 1 czerwca 2019 r. odbył się VII Zjazd Absolwentów i Nauczycieli LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku pod hasłem „Niech we wspomnieniach powróci młodość” połączony z 75. rocznicą powstania szkoły.

Po zarejestrowaniu uczestnicy Zjazdu wraz z Dyrektor Szkoły i  pocztem sztandarowym  wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji nauczycieli i absolwentów LO oraz ich rodzin.

Oficjalne rozpoczęcie VII Zjazdu miało miejsce o godz. 13.30. Pan Jacek Zalewski(absolwent liceum)  przybliżył tło historyczne minionych zjazdów, sylwetki osób zaangażowanych w poprzednie spotkania  i wspominał Dyrektorów LO.

Następnie głos zabrała Dyrektor Liceum Ilona Cichoń, która powitała zebranych i przekazała symboliczne klucze do szkoły Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zofii Pantole.

Ciepłymi słowami została powitana najstarsza absolwentka naszego liceum, a zarazem była wicedyrektorka szkoły-Jadwiga Haładzińska, która maturę zdała w 1953 roku.

Równie ciepło został przywitany absolwent (matura 1957) -Leszek Jaźwiński, który przybył na zjazd z najdalszego zakątka świata , czyli z Arizony.

Uczestników Zjazdu powitali również Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa jako główny sponsor oraz Wicestarosta Powiatu Mińskiego Witold Stefan Kikolski.

Po oficjalnych wystąpieniach miała miejsce część artystyczna, która była otwarta także dla  wszystkich zainteresowanych niebędących uczestnikami Zjazdu. W części tej wystąpili: Piotr Rafałko z Zespołem oraz Chór Kameralny Miasta Sulejówek pod dyrekcją Michała Śmigielskiego.

Kolejnym punktem programu było obiad koleżeński, po którym absolwenci udali się na zwiedzanie gmachu szkoły oraz spotkania w klasach.

Ostatnim punktem Zjazdu był Bal Absolwentów, który tradycyjnie odbył się w murach naszego liceum. Wszyscy uczestnicy zatańczyli tradycyjnego poloneza, który  poprowadziła jak zwykle prof. Halina Mierzejewska.

W Zjeździe wzięło udział 100 absolwentów (zarejestrowanych) i grupa absolwentów niezarejestrowanych. Na tradycyjne spotkanie po latach przybyło kilka osób, które specjalnie dotarły  z poza granic Polski- Niemcy , USA, Szwecja, Wielka Brytania.

  • VII Zjazd (1)
  • VII Zjazd (2)
  • VII Zjazd (3)
  • VII Zjazd (4)

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie