Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

13 CZERWCA – DZIEŃ MARSZAŁKA - ŚWIĘTO MIASTA SULEJÓWEK

13 czerwca 2016 r., w rocznicę przekazania przez żołnierzy Wojska Polskiego – ukochanemu Wodzowi Naczelnemu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Dworku Milusin  w Sulejówku, Mieszkańcy  obchodzili święto Miasta.

O godz. 18.30 przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, związków, organizacji, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli złożyli kwiaty przy Kopcu Współtwórców Niepodległej i Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wiązankę złożył Krzysztof Jaraczewski – wnuk Marszałka. W imieniu Miasta Sulejówek kwiaty składali: Burmistrz Arkadiusz Śliwa, Zastępca Burmistrza Magdalena Łukomska,Sekretarz Hanna Stefaniuk oraz Przewodniczący Rady Daniel Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Czarnocki oraz Radny Jacek Zieliński.

O godz. 19.00 w ogrodzie przy dworku „Milusin” po wprowadzeniu licznych pocztów sztandarowych Dyrektor Domu Kultury Tadeusz Hankiewicz powitał przybyłych na uroczystość gości, a wśród nich: Marka Zagórskiego – Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Andrzeja Melaka -Posła na Sejm RP,Michała Jaworskiego – Doradcę Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, Kamila Wichrowskiego – Asystenta Posłanki na Sejm RP i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej, Adama Laskowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego, Józefa Melaka – Doradcę Starosty Wołomińskiego i Dyrektora Muzeum Krzysztofa Jaraczewskiego. Następnie głos zabrał Arkadiusz Śliwa Burmistrz Miasta Sulejówek, który nawiązał do bogatej historii miasta i planów na przyszłość. Po okolicznościowych przemówieniach znamienitych gości, Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Sulejówek” nadane przez Radę Miasta Sulejówek. Tytuły otrzymali:

 1. Pani Bożena Dec - za wieloletnią działalność dla dobra Sulejówka i wybitne osiągnięcia w dziedzinie:oświaty, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu  oraz promocji Miasta Sulejówek.
 2. Pan Wojciech Kisiel - za  wieloletnią działalność dla dobra Sulejówka i wybitne osiągnięcia w dziedzinach: działalności społecznej, kultury fizycznej i sportu   oraz  promocji Miasta Sulejówek.
 3. Pan Bogdan Korzempa -  za  wieloletnią działalność dla dobra Sulejówka i wybitne osiągnięcia w dziedzinie: kultury fizycznej i sportu.
 4. Pan Ryszard Ryszkus -  za  wieloletnią działalność dla dobra Sulejówka i wybitne osiągnięcia w dziedzinie: działalności społecznej.
 5. Pan Jan Zalewski - za znaczące przyczynienie się do materialnego i duchowego dorobku i wybitne osiągnięcia w dziedzinie: ochrony dziedzictwa narodowego.

Pragniemy wyrazić ogromne uznanie dla dokonań  wszystkich osób nagrodzonych tytułem„Zasłużony dla Miasta Sulejówek”. Jeszcze raz gorąco gratulujemy.

Po wręczeniu odznaczeń zebrani wysłuchali koncertu pt. „Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota” w wykonaniu Miejskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Michała Śmigielskiego. 

Na strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku zawsze można polegać, nie zawiedli także i tym razem racząc gości pyszną, gorącą grochówką prosto z kotła. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek pod opieką Radnej Małgorzaty Lubeckiej częstowali Mieszkańców domowymi wypiekami. Grochówka i słodki poczęstunek były miłymi akcentami wieńczącymi oficjalną część uroczystości.

 

 • DSC_0001.JPG
 • DSC_0002.JPG
 • DSC_0004.JPG
 • DSC_0005.JPG
 • DSC_0006.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0011.JPG
 • DSC_0013.JPG
 • DSC_0014.JPG
 • DSC_0015.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0019.JPG
 • DSC_0021.JPG
 • DSC_0024.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0027.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0029.JPG
 • DSC_0030.JPG
 • DSC_0031.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0033.JPG
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0035.JPG
 • DSC_0036.JPG
 • DSC_0038.JPG
 • DSC_0039.JPG
 • DSC_0040.JPG
 • DSC_0041.JPG
 • DSC_0042.JPG
 • DSC_0043.JPG
 • DSC_0044.JPG
 • DSC_0045.JPG
 • DSC_0046.JPG
 • DSC_0047.JPG
 • DSC_0048.JPG
 • DSC_0049.JPG
 • DSC_0051.JPG
 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0055.JPG
 • DSC_0060.JPG
 • DSC_0062.JPG
 • DSC_0063.JPG
 • DSC_0064.JPG
 • DSC_0065.JPG
 • DSC_0067.JPG
 • DSC_0068.JPG
 • DSC_0069.JPG
 • DSC_0070.JPG
 • DSC_0071.JPG
 • DSC_0075.JPG
 • DSC_0076.JPG
 • DSC_0077.JPG
 • DSC_0078.JPG
 • DSC_0080.JPG
 • DSC_0082.JPG
 • DSC_0084.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • DSC_0086.JPG
 • DSC_0088.JPG
 • DSC_0089.JPG
 • DSC_0090.JPG
 • DSC_0091.JPG
 • DSC_0093.JPG
 • DSC_0097.JPG
 • DSC_0099.JPG
 • DSC_0103.JPG
 • DSC_0105.JPG
 • DSC_0109.JPG
 • DSC_0110.JPG
 • DSC_0113.JPG
 • DSC_0114.JPG
 • DSC_0115.JPG
 • DSC_0118.JPG
 • DSC_0121.JPG
 • DSC_0125.JPG
 • DSC_0126.JPG
 • DSC_0127.JPG
 • DSC_0128.JPG
 • DSC_0129.JPG
 • DSC_0130.JPG
 • DSC_0132.JPG
 • DSC_0133.JPG
 • DSC_0134.JPG
 • DSC_0141.JPG
 • DSC_0142.JPG
 • DSC_0143.JPG
 • DSC_0144.JPG
 • DSC_0148.JPG
 • DSC_0149.JPG
 • DSC_0151.JPG
 • DSC_0152.JPG
 • DSC_0155.JPG
 • DSC_0160.JPG
 • DSC_0162.JPG
 • DSC_0168.JPG
 • DSC_0173.JPG
 • DSC_0174.JPG
 • DSC_0175.JPG
 • DSC_0177.JPG
 • DSC_0179.JPG
 • DSC_0180.JPG
 • DSC_0181.JPG
 • DSC_0182.JPG
 • DSC_0183.JPG
 • DSC_0185.JPG
 • DSC_0186.JPG
 • DSC_0189.JPG
 • DSC_0191.JPG
 • DSC_0193.JPG
 • DSC_0195.JPG
 • DSC_0196.JPG
 • DSC_0197.JPG
 • DSC_0200.JPG
 • DSC_0201.JPG
 • DSC_0202.JPG
 • DSC_0203.JPG
 • DSC_0205.JPG
 • DSC_0208.JPG
 • DSC_0209.JPG
 • DSC_0210.JPG
 • DSC_0211.JPG
 • DSC_0214.JPG
 • DSC_0216.JPG
 • DSC_0217.JPG
 • DSC_0218.JPG
 • DSC_0219.JPG
 • DSC_0223.JPG
 • DSC_0225.JPG
 • DSC_0232.JPG
 • DSC_0236.JPG
 • DSC_0238.JPG
 • DSC_0245.JPG
 • DSC_0247.JPG
 • DSC_0248.JPG
 • DSC_0250.JPG
 • DSC_0251.JPG
 • DSC_0252.JPG
 • DSC_0254.JPG
 • DSC_0256.JPG
 • DSC_0257.JPG
 • DSC_0259.JPG
 • DSC_0260.JPG
 • DSC_0262.JPG
 • DSC_0264.JPG
 • DSC_0265.JPG
 • DSC_0266.JPG
 • DSC_0267.JPG
 • DSC_0269.JPG
 • DSC_0270.JPG
 • DSC_0272.JPG
 • DSC_0274.JPG
 • DSC_0279.JPG
 • DSC_0280.JPG
 • DSC_0283.JPG
 • DSC_0285.JPG
 • DSC_0290.JPG
 • DSC_0292.JPG
 • DSC_0294.JPG
 • DSC_0295.JPG
 • DSC_0299.JPG
 • DSC_0301.JPG
 • DSC_0303.JPG
 • DSC_0309.JPG
 • DSC_0313.JPG
 • DSC_0315.JPG
 • DSC_0316.JPG
 • DSC_0317.JPG
 • DSC_0319.JPG
 • DSC_0321.JPG
 • DSC_0323.JPG
 • DSC_0348.JPG
 • DSC_0349.JPG
 • DSC_0350.JPG
 • DSC_0361.JPG
 • DSC_0364.JPG
 • DSC_0368.JPG
 • DSC_0370.JPG
 • DSC_0372.JPG
 • DSC_0374.JPG
 • DSC_0375.JPG
 • DSC_0380.JPG
 • DSC_0384.JPG
 • DSC_0393.JPG
 • DSC_0396.JPG
 • DSC_0398.JPG
 • DSC_0399.JPG
 • DSC_0404.JPG
 • DSC_0407.JPG
 • DSC_0408.JPG
 • DSC_0409.JPG
 • DSC_0410.JPG
 • DSC_0414.JPG
 • DSC_0415.JPG
 • DSC_0416.JPG
 • DSC_0424.JPG
 • DSC_0430.JPG
 • DSC_0432.JPG
 • DSC_0435.JPG
 • DSC_0438.JPG
 • DSC_0442.JPG
 • DSC_0443.JPG
 • DSC_0453.JPG
 • DSC_0468.JPG
 • DSC_0470.JPG
 • DSC_0472.JPG
 • DSC_0476.JPG
 • autor: fot. UMS

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie